Cinefish.bg
Cinefish.bg Cinefish.bg
 
Ќачало ї

Ќовини

ї

“еми Ќагради Д»карФ 2010

Ќагради Д»карФ 2010
Cinefish.bg

“еми
Ќагради Д»карФ 2010

28.03.2010, 10:37  |   ¬ид€на: 6863  |   синефиш.бг  |   √ќ–≈ўј “≈ћј
¬чера на ћеждународни€ ден театъра на официална церемони€ в Ќароден театър „»ван ¬азов” б€ха раздадени наградите „»кар” 2010. ¬ „наказателен” дух б€ха об€вени виновните за най-добрите постижени€ в театралното изкуство. Ќаградите за режисура и драматургичен текст отидоха при √алин —тоев и яна Ѕорисова за „ѕри€тнострашно” на “еатър „199”, а другата постановка, ко€то също спечели две награди беше „„етири стаи” – за сценографи€ и майсторско техническо осъществ€ване на спектакъл.

≈то и всички наградени:


Ќай-добър спектакъл:
„¬ишнева градина” от ј.ѕ.„ехов, реж. проф.  рикор јзар€н, Ќароден театър „»ван ¬азов”

√лавна мъжка рол€:
ћихаил Ѕилалов за ћартин, „ озата или ко€ е —илви€?” от  ≈дуард ќлби, реж. явор √ърдев, Ќароден театър „»ван ¬азов”

√лавна женска рол€:

ћари€ —апунджиева за ћоли —уини, „ћоли-—уини”от Ѕрайън ‘риъл, реж. Ѕорислав „акринов, ƒ“ „—тефан  иров” – —ливен

ѕоддържаща мъжка рол€:
ћихаил ћилчев за Ўефлер – шеф и Ўефлер – хирург, „√розни€т” от ћариус фон ћайенбург, реж. ¬асилена –адева, театър „—офи€”

ѕоддържаща женска рол€:
—нежина ѕетрова за “€, „√ълъбът” по ѕатрик «юскинд, реж. ƒесислава Ўпатова, Ќароден театър „»ван ¬азов”

ƒебют:
—тайко ћурджев за режисура, „ѕухени€т” от ћартин ћакдона, —атиричен театър „јлеко  онстантинов”
 
ћайсторско техническо осъществ€ване на спектакъл
„„етири стаи” по иде€ на јлисън јндърс, јлександър –окуел, –оберт –одригез,  уентин “арантино, реж. Ќеда —околовска, √ергана ƒимитрова, ћартин ¬ангелов, јтанас ќ`ћахони, театър ”—офи€”

–ежисура:
√алин —тоев, „ѕри€тнострашно” от яна Ѕорисова, театър „199”

ƒраматургичен текст:
яна Ѕорисова  за„ѕри€тнострашно”, театър „199”

 ритически текст:
 амели€ Ќиколова за „Ѕританската драма 1945-1989”

—ценографи€:
ƒеница јргиропулос, Ќикола Ќалбантов, ≈ва ¬ентова, ѕетко “анчев  за сценографи€та на „„етири стаи” по иде€ на јлисън јндърс, јлександър –окуел, –оберт –одригез,  уентин “арантино, реж. Ќеда —околовска, √ергана ƒимитрова, ћартин ¬ангелов, јтанас ќ`ћахони, театър ”—офи€”

јвторска музика или оригинално музикално оформление:

јсен јврамов, „Ќирвана” от  онстантин »лиев, реж. »ван ƒобчев,  ƒ “ „ онстантин ¬еличков” – ѕазарджик; „ќќќќ – —ън€т на √огол” по Ќиколай √огол,  реж. ћаргарита ћладенова и »ван ƒобчев, “– „—фумато”

 уклено изкуство:
„÷ар ƒроздобрад” по Ѕрат€ √рим, драматизаци€ и режисура »рослав ѕетков, ƒържавен  уклен “еатър - Ѕургас

«латен глас:
¬асил Ѕинев за дублаж в сериала „Ѕрак с чужденец”

¬ариететно изкуство:

Ќина «афирова за хореографи€та на спектакъла “ћаги€та на танца във вариетето”

«а ц€лостен принос в цирковото изкуство:
≈мили€ »ванова

«а ц€лостен принос в кукленото изкуство:

“одор ƒимитров

—пециална награда за чест и достойнство:
 рикор јзар€н

Ќаграда на ћинистерството на културата за най-успешен сезон на куклен и драматичен театър:

ћ√“ „«ад канала”
ƒ “ – ¬арна

ѕочетни награди на община „ аварна”:

ѕетър —лабаков
 рикор јзар€н
—поделете:

Cinefish.bg ќў≈ Ќќ¬»Ќ»
Cinefish.bg - ¬сичко за киното ћЌ≈Ќ»я Cinefish.bg - ¬сичко за киното


«а да напишете коментар, е нужно да влезете с ¬ашите име и парола.


 

 
Cinefish.bg Cinefish.bg