Cinefish.bg
Cinefish.bg Cinefish.bg
 
Ќачало ї

Ќовини

ї

‘илми ”¬ј∆ј≈ћ» ¬ЋёЅ≈Ќ» ¬  »Ќќ“ќ ћЋјƒ≈∆»!

”¬ј∆ј≈ћ» ¬ЋёЅ≈Ќ» ¬  »Ќќ“ќ ћЋјƒ≈∆»!
Cinefish.bg

‘илми
”¬ј∆ј≈ћ» ¬ЋёЅ≈Ќ» ¬  »Ќќ“ќ ћЋјƒ≈∆»!

29.04.2021, 19:55  |   ¬ид€на: 1019  |   синефиш.бг  |   ‘»Ћћ
—игурни сме, че много от ¬ас мечта€т
да отидат на филмови€ фестивал във ¬≈Ќ≈÷»я!

„27 ѕЏ“»  »Ќќ“ ще превърне мечтата ¬и в –≈јЋЌќ—“!

ќтново шансът е на страната на киноманите от „—офи€ ‘илм ‘ест за ”„јў»” –
¬енеци€ ги очаква!


ѕрез 2021 година ≈вропа —инемас разчита на екипа на ƒома на киното за избор на „посланик“ от името на Ѕългари€ в ћладежкото жури на един от най-авторитетните фестивали в света – ¬енециански€!

„27 ѕЏ“»  »Ќќ“ кани 27 млади киномани (по един участник от вс€ка държава на ≈вропейски€ съюз) да се включат като членове на журито в секци€та „Giornate degli Autori“ на филмови€ фестивал във ¬енеци€ през 2021 година!

 ой може да участва?

•  иномани на възраст между 18 и 25 години
• Ќужно е да притежават добри комуникационни умени€ в социалните медии (Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat)
• Ќужна е добра подготовка и владеене на писмената реч
• Ќужни са умени€ за създаване на подкасти, блог/влог-постове, публикации на ревюта, писане на статии, монтаж на видеоматериали, страст към фотографи€та или други способности, които ще дадат възможност на кандидата да се включи активно в комуникационната кампани€
• Ќеобходимо е отлично владеене на английски език (четене, писане, говорене) за участие в обсъждани€та на филмите с киноспециалисти и колеги

 ак се кандидатства?


• “р€бва да бъде изпратено видео селфи на јЌ√Ћ»…— » език, с продължителност не повече от 30 секунди, в което кандидатите се представ€т – как се казват, от кой град и ко€ държава са. ¬идеото тр€бва да е във висока резолюци€ (Full HD: 1920 x 1080 px), с отличен звук. «апочнете видеото с „ иното за мен е…“, нужно е да включите като Ќјƒѕ»— своето име и държавата – Ѕългари€. Ќаправете го забавно и оригинално! ћоже да проверите как са се справ€ли кандидатите във Vimeo  јЌјЋј на Europa Cinemas

• “р€бва да бъде изпратен формул€рът за кандидатстване (попълва се онлайн на английски език, изпраща се в pdf-вариант), заедно с подготвеното видео, на адрес press@siff.bg с тема на писмото VENICE Young Jury 2021, до 14 май 2021, 23:59 часа.

 акво се случва с избраниците?

ѕолучават самолетен билет за ¬енеци€; настан€ват ги на Ћидо, в непосредствена близост до залите на фестивала; получават акредитаци€, ко€то им осигур€ва приоритетен достъп до прожекциите на филмите във „¬енециански дни”.

 ћира —талева, изпълнителен директор

ћира —талева, изпълнителен директор
на —‘‘ и селекционер на Ќаградата Ћ” —,
води дискусионен панел
„27 пъти кино“ с гости продуцентите Ћабина ћитевска („√оспод съществува, името й е ѕетрун舓), ѕетер ≈нгел
(„Ќерешени€т случай ’амаршьолд“) и сценариста и продуцент јнтонио —аура.


 рис «ахариев

„27 пъти кино“ 2020
с български€ участник
 рис «ахариев


 раен срок за подаване на документи – 14 май 2021!

ƒокументите се приемат на имейл адрес: press@siff.bg.
¬идео селфитата тр€бва да бъдат изпратени чрез Wetransfer.com

—тартирала през 2010 като партньорство между ≈вропейски€ парламент, Ќаградата „LUX”, програмата „¬енециански дни” (Venice Days / Giornate Degli Autori) и веригата киносалони ≈вропа —инемас, иде€та на „27 ѕЏ“»  »Ќќ” е да събере почитатели на киното, на възраст между 18 и 25 години, от 27-те държави-членки на ≈вропейски€ съюз, и да ги покани за специално жури в предсто€щото 78-о издание на ¬енециански€ кинофестивал през септември 2021 година. ќсновната цел е промоци€ на общите ценности и културно многообразие чрез киното сред младите хора.

Ѕългари€ ще предложи трима кандидати за ∆урито на младите киномани. “е ще бъдат избрани сред зрителите, които посещават прожекциите на програмата „—офи€ ‘илм ‘ест за учащи” в ƒома на киното. “ази програма бе създадена през есента на 2009 г. с подкрепата на програма „ ултура” на —толичната община, Ќационални€ филмов център и ≈вропа —инемас като продължи да се реализира и развива през годините. ¬—»„ » членове на общността и  луба „—офи€ ‘илм ‘ест за ”чащи” са поканени да кандидатстват за излъчване на тримата кандидати на ƒома на киното за ∆урито на младите киномани във ¬енеци€.

ƒо момента осем представители, подадени като кандидати от ƒома на киното, Ѕългари€, посетиха ¬енеци€ като членове на младежкото жури „27 пъти кино” - ћилена ѕанева през 2010, јнастас ѕунев през 2012, ћилена јлександрова през 2013 и —тефан ѕрохоров през 2014 година, ‘илип ћорозов през 2017 година, ясен јтанасов през 2018, ћладен ѕечевски през 2019,  рис «ахариев през 2020. » през 2021 година аудитори€та на ƒома на киното и най-вече ћЋјƒј“ј общност „—офи€ ‘илм ‘ест за учащи” ќ“Ќќ¬ќ имат шанс да се докоснат до маги€та на един от най-авторитетните световни кинофестивали – ¬енециански€.

”частниците в журито ще получат акредитаци€ със специален достъп до прожекциите на кино-форума, както и покриване на разходите им за път и нощувки.

¬енеци€ ¬и очаква!

≈вропа —инемас е паневропейска верига от киносалони, показващи предимно европейски филми. Ѕлагодарение на подкрепата на Eurimages и ћинистерството на външните и европейски дела на ‘ранци€, вли€нието на ≈вропа —инемас се простира и в източно-европейски€ и балкански€ регион, както и в “урци€. –авносметката за вли€нието на организаци€та може да се обобщи с бро€ държави – 41 и градове – 654. ≈краните, включени във веригата, са 2 680, а киносалоните – 1 089 на брой. ƒомът на киното е сред н€колкото български киносалона, които членуват в организаци€та.

«а повече информаци€ във връзка с инициативата може да посетите:
https://luxaward.eu/en/27-times-cinema
https://www.europa-cinemas.org/en/activities/find-and-foster/28-times-cinema
https://27timescinema.cineuropa.org/
https://europa-cinemas-blog.org/28-times-cinema/

—поделете:

Cinefish.bg ќў≈ Ќќ¬»Ќ»
Cinefish.bg - ¬сичко за киното ћЌ≈Ќ»я Cinefish.bg - ¬сичко за киното


«а да напишете коментар, е нужно да влезете с ¬ашите име и парола.


 

ѕќѕ”Ћя–Ќ» ‘»Ћћ» ƒЌ≈— ѕќѕ”Ћя–Ќ» ‘»Ћћ» ƒЌ≈— ѕќѕ”Ћя–Ќ» ‘»Ћћ» ƒЌ≈—
 
Cinefish.bg Cinefish.bg