Cinefish.bg
Cinefish.bg Cinefish.bg
 
Ќачало ї

Ќовини

ї

“еми »стинските имена на филмовите звезди

»стинските имена на филмовите звезди
»стинските имена на филмовите звезди
Cinefish.bg

“еми
»стинските имена на филмовите звезди

04.11.2016, 10:29  |   ¬ид€на: 1866  |   синефиш.бг  |   √ќ–≈ўј “≈ћј
Ќашите любими филмови звезди, чиито лица са символ на успех и на недостижими мечти, често пъти са родени с имена, които н€мат нищо общо с това, с което те се представ€т в сво€ сценичен живот. ѕричините за това са различни – пон€кога странни, пон€кога съвсем основателни. “ака или иначе, това не промен€ техни€ успех и талант, но може би ги прави по-близки до нас, знаейки, че те пон€кога имат н€кое друго скрито /или не€вно/ несъвършенство.

ћаргрет ћери ≈мили јн ’айра (ћег –айън)
 
ћаргрет ћери ≈мили јн ’айра (ћег –айън)

јктрисата смен€ името си, когато се регистрира в гилди€та на филмовите актьори. ¬секи на нейно м€сто би направил същото, ако е кръстен така. “€ промен€ фамили€та си на –айън, защото това било моминското име на баба й по майчина лини€.

ƒеми √инес (ƒеми ћур)
 
ƒеми √инес (ƒеми ћур)

ƒеми е на три години, когато майка й се жени за ƒан √инес. ¬ъпреки че той не е неин биологичен баща, т€ взима неговото име до момента, до който не се жени за музиканта ‘реди ћур. “ехни€т брак не просъществува, но запазва фамили€та, ко€то й носи толкова слава в ’оливуд.

ћорис ƒжоузеф ћикълуайт (ћайкъл  ейн)
 
ћорис ƒжоузеф ћикълуайт (ћайкъл  ейн)

“ой е роден със същото име като баща си. ѕрез 1953 г. играе в една постановка на сцена и тогава си харесва името на геро€, който играе – ћайкъл —кот, и скоро започва да се представ€ по този начин. —лед като се премества в Ћондон разбира, че в артистичните среди има актьор със същото име. ќбажда се на агента си, за да измисл€т заедно нов псевдоним, и докато го обсъждат той вижда отсреща кино, в което прожектират филма „ ейн ћютини“ и си заплюва името….

’оакин Ѕотъм (’оакин ‘иникс)
 
’оакин Ѕотъм (’оакин ‘иникс)

—мен€л си е н€колко пъти имената.  ато дете е известен под името ’оакин Ћийф (листо), избрано е за да може името му да е свързано с природата, като това на брат му –ивър (река).  огато ц€лото му семейство напуска сектата „ƒеца на Ѕога“, той е на четири. “огава всички приемат новото фамилно име ‘иникс (феникс), това символизира т€хното духовно прераждане и ново начало.

ќливи€  окбърн (ќливи€ ”айлд)
 
ќливи€  окбърн (ќливи€ ”айлд)

“ова фамилно име всеки начинаещ актьор би го променил. »стината обаче е, че тази фамили€ е доста попул€рна на британски€ остров сред академичните среди. ќливи€ е израснала измежду професори, журналисти и писатели. ќт две годишна обаче т€ иска да бъде актриса. “€ смен€ името си още в гимнази€та, за да отдаде почит на любими€ си писател ќскар ”айлд.

 арин ƒжонсън (”пи √олдбърг)
 

 арин ƒжонсън (”пи √олдбърг)

“ози пр€кор, който се превръща в официалното й име, е създаден от колегите и при€телите й от театралната сцена. »два от „упс“, защото т€ е имала навика често да изпуска газове. »звестно време се е чудила дали да не избере името ”пи  ъшън (Whoopie Cushion – пърд€ща възглавница), но майка й € е разколебала, като € убедила да използва семейното фамилно име √олдбърг.

Ќета Ћий ’ършлаг (Ќатали ѕортман)
 
Ќета Ћий ’ършлаг (Ќатали ѕортман)

»мето й е такова, защото е родена в …ерусалим. —емейството й се премества в јмерика, когато е на три и т€ приема американизираното си име – Ќатали.  огато започва да пробива в киното, т€ решава да използва фамили€та ѕортман – моминското име на баба й. “ака т€ искала и да запази личното си пространство.

≈лена ћиронов (’елън ћирън)
 
≈лена ћиронов (’елън ћирън)

’елън ћирън е родена в Ћондон, но по бащина лини€ има руско потекло, което всеки би се досетил.  огато е много млада, нейни€т баща промен€ фамили€та й, за да може по-добре да се впише в обществото. јктриса по-късно сама промен€ и първото си име…

ћарк ¬инсънт (¬ин ƒизел)

ћарк ¬инсънт (¬ин ƒизел)
 
ќще когато е седемнайсет годишен, ћарк ¬инсънт работи като охрана в известни€ нощен клуб в Ќю …орк „“унелът“. “очно там той получава този пр€кор от колегите си, който се превръща и в сценичното му име по-късно. ¬ин е просто съкратено от ¬инсент, а ƒизел идва от това, че той винаги бил жизнен и пълен с енерги€.

ћайкъл ƒъглас (ћайкъл  ийтън)
 
ћайкъл ƒъглас (ћайкъл  ийтън)

—игурно лесно може да се досетите защо на ћайкъл ƒъглас му се е наложило да си смени името.  огато се премества в Ћос јнжелис, за да става актьор и тръгва по прослушвани€, той е на€сно, че тр€бва да си намери ново име, защото то съвпада с това на вече известни€ по онова време ћайкъл ƒъглас. ‘амили€та, ко€то си избира е символичен поклон към любими€ му велик водевилен актьор от началото на двайсети век – Ѕъстър  ийтън.

ƒј—

—поделете:

Cinefish.bg ќў≈ Ќќ¬»Ќ»
Cinefish.bg - ¬сичко за киното ћЌ≈Ќ»я Cinefish.bg - ¬сичко за киното


«а да напишете коментар, е нужно да влезете с ¬ашите име и парола.


 

 
Cinefish.bg Cinefish.bg