Cinefish.bg Cinefish.bg
 
Ќачало ї

Ќовини

ї

»нтервюта »нтервю със създателите на сериала "’ора"

»нтервю със създателите на сериала ’ора
»нтервю със създателите на сериала "’ора"
Cinefish.bg

»нтервюта
»нтервю със създателите на сериала "’ора"

23.01.2017, 11:17  |   ¬ид€на: 1206  |   Press Release  |   »Ќ“≈–¬ё“ј
—ам ¬инсънт и ƒжон Ѕракли – създателите на сериала „’ќ–ј“

¬ очакване на премиерата на сезон 2 на сериала Д’ораУ

“’ора” се завръща на екрана за втори път.  акво ще ни кажете за нови€ сериал?

ƒжон Ѕракли: —ъс сигурност можем да ви кажем, че малката група от съзнателни синтове, с ко€то се срещнахме в сериал едно не са единствените съзнателни синтове в сериал две. ѕо€в€ват се нови. ћисл€, че филмът става доста по-обемен и по-всеобхватен. «алогът става по-висок. »стори€та едва сега набира скорост. ≈пизод едно ни пренас€ от Ѕерлин в —ан ‘рансиско и обратно – до ¬еликобритани€. Ќашите герои са разделени и разпръснати, но сюжетът постепенно ги събира отново заедно.

 акто казвате, филмът изглежда по-всеобхватен. Ќарочно ли му придадохте по-глобален мащаб, за да увеличите залога?

ƒжон Ѕракли: ћисл€, че да. »скахме да придвижим света малко по-напред – макар че събити€та от епизод две се случват само н€колко месеца след кра€ на действието в сезон едно, ние искахме да се получи усещането, че светът, в който съществуват тези машини, е напреднал и еволюирал и че тези неща са отишли по-напред и са проникнали по-дълбоко в наши€ живот. ћисл€, че в рамките на това ние тр€бваше да покажем, че се използват в по-гол€м мащаб, не само в тази страна, но и извън не€. Ќие искахме да получим по-международно усещане, за да покажем, че цели€т св€т се движи напред в крак с тези неща.

ѕърви€т сезон се базираше на шведската драма “»стински хора”  ќтклонили ли сте се от не€ сега или се движите в подобна посока?

¬ очакване на премиерата на сезон 2 на сериала Д’ораУ

ƒжон Ѕракли
: Ќие се откъснахме почти напълно от не€. ¬ първи€ сезон със сигурност епизод едно беше твърде подобен на шведски€ сериал, но ние поведохме нашите герои и сюжетни линии в малко по-различна посока, и така в кра€ на първи€ сезон нашите герои б€ха на съвсем различно м€сто от това, на което биха били в кра€ на оригинални€ шведски сериал.  оето значи, че в началото на сезон две започнахме от съвсем ново м€сто. “ака че наши€т сезон две е съвършено различен от втори€ сериал на шведски€ филм.

ѕо-лесно или по-трудно е да пишеш нещо, което се базира на съществуващ модел?

—ам ¬инсънт: ћисл€, че всъщност ние б€хме в най-изгодна позици€, защото имахме улеснението да разполагаме с рамка, на базата на ко€то да адаптираме наши€ разказ, но също така и свободата да се отклоним от не€. Ќе б€хме длъжни да се придържаме към направеното в шведски€ сериал. “ака че, ние разполагахме с този страхотен филм и всички негови блест€щи сюжетни линии и герои, които можехме да ползваме, но имахме и свободата да го отведем в негова собствена посока. » той органически се превърна в нещо уникално. —ега се намираме в сезон две, където сме се откъснали напълно от оригинала. ‘антастично е да имаш тази свобода, но ние не бихме били там, където се намираме сега, ако преди всичко не б€хме имали възможността да започнем с прекрасната основа, с ко€то разполагахме.

 огато пишехте сезон едно имахте ли вече представа в каква посока ще се развие сезон две? »махте ли н€какви идеи в главата си или когато ви възложиха работата върху сезон две си казахте: “ акво ще правим сега?”

—ам ¬инсънт: —ъс сигурност не бихме искали да изпаднем в такова положение!
ƒжон Ѕракли: ƒокато пишехме първи€ сезон ние знаехме в каква посока ще се разви€т нашите герои и сюжетни линии и какъв ще бъде кра€т им в сериала. Ќо, в процеса на писане е неизбежно да ти хрумнат нови идеи за това, което следва. ƒокато развивахме нещата и напредвахме, към кра€ на сезон едно ние вече знаехме какво следва, в случай че имаме щастието да ни повер€т втори€ сезон.

ѕо-трудно ли е да се пишат диалози за съзнателен синт, който е нещо като „нито риба, нито рак“…?…

¬ очакване на премиерата на сезон 2 на сериала Д’ораУ

—ам ¬инсънт
: јми, ние в общи линии винаги се отнас€ме към т€х, изхождайки от убеждението че те са човешки същества, защото ако твърдим, че те са мислещи, съзнателни, чувствителни същества, създадени от гениален човешки разум, е невъзможно да си представим, че мислейки и чувствайки като нас, те н€ма да се развиват по принцип като човешки същества.  огато са уплашени, те се страхуват като нас.  огато са влюбени, те обичат като нас. Ќо, техни€т диалог е много точен. ƒори когато се намират в силно емоционално състо€ние, организаци€та на ума им е по-добра от нашата. “е се израз€ват по-точно. » тук е рол€та на актьорите и режисьорите, които тр€бва да намер€т начин съзнателните синтове да израз€ват чувствата си, като не забрав€т, че умът им работи по съвсем различен начин и че т€лото им е механично. “ака че, ние всъщност постав€ме колкото е възможно по- гол€ма част от товара на работата върху плещите на актьорите. Ќека те да го направ€т, това е нашето отношение!

¬ този сезон има много синтове, които за първи път усещат, че са съзнателни. Ќе мислите ли, че това е едно съвсем ново предизвикателство?

—ам ¬инсънт: ƒа, това беше интересно, защото в сезон едно нашите синтове б€ха съзнателни за определен период от време, което не представл€ваше особен проблем. Ќо, представ€нето на поведението на новоосъзнатите синтове беше предизвикателство. ќще в началната фаза на процеса ние решихме, че с пробуждането си синтовете ще бъдат в състо€ние да си спомн€т живота си от несъзнателни€ и безчувствени€ си период. “е ще могат да помн€т това, което им се е случило. Ќо, сега те са в състо€ние да изпитват емоции във връзка с тези неща, които са им се случили в миналото. » всичките им емоции излизат на€ве за първи път. «атова ние см€тахме, че това прежив€ване ще бъде трудно и объркващо за т€х.

—езон едно имаше феноменален успех. —игурно сте били дълбоко развълнувани от приема му?

ƒжон Ѕракли: ƒа, б€хме напълно удовлетворени. Ќаистина б€хме шокирани – над€вахме се да привлечем известен брой привърженици и да създадем база от предани фенове, но се получи нещо като завлад€ващ хит. Ќикога не сме очаквали, че ще създадем завлад€ващ хит. ¬сички участници във филма дадоха всичко от себе си, за да постигнат максимален ефект, и за щастие това даде резултат. Ќо, не бихме могли да твърдим, че сме очаквали това.

—езон едно имаше чудесен маркетинг, който продължава и в сезон две. »мате ли н€какво участие в него?

ƒжон Ѕракли: Ќие б€хме много въодушевени и благодарни за гениални€ маркетинг, който ни помогна да съберем за първи път такава гол€ма зрителска аудитори€. “ази година имаме известно участие в него – имахме н€кои срещи и консултации с екипите на 4Creative. “е са толкова способни и всеотдайни – б€ха прочели сценариите и б€ха навлезли в сюжета. ћисл€, че това е чудесно и за двете страни – те научават неща от нас, а ние получаваме информаци€ от т€х. Ќие току-що разглеждахме и коментирахме н€кои неща и им съдействахме с всичко, с което можем. “е са изключително способни и зна€т какво прав€т, затова им дадохме широка свобода на действие. Ќо, възможността да работим с т€х, където е възможно, е страхотна.

»мате ли любим герой в драмата?

ƒжон Ѕракли: “ова е интересен въпрос . ћного е трудно да посочиш любими герои.
—ам ¬инсънт: —коро ще видим н€кои от героите, така че е по-добре да изберем н€кой!
ƒжон Ѕракли: Ќие прекарваме много време с тези герои, “ова е един наистина колективен екип, при това – гол€м екип за филм като този. Ќо, всеки образ притежава елементи, за които пишем с гол€мо удоволствие. ћисл€, че е много трудно да изберем един от т€х.
—ам ¬инсънт: ќ, опитваш се мен да ме накиснеш?
ƒжон Ѕракли: ƒа.
—ам ¬инсънт: Ѕи било много трудно да избереш един – има толкова различни аспекти, образите са толкова различни. Ѕеше много забавно да се пише формални€ диалог, който јнита водеше в ранните стадии на сериала, преди да се превърне в ћайа. “€ декламираше тези дълги, сухи текстове за това какво би направила и какво не би направила. Ѕеше много забавно. —лед това, когато вид€хме какво е способна да направи ƒжема – да ги разтърси така изкусно – това беше чудесна възможност за писане. ƒа споменем и образа на ќди, който е много нетипичен, защото той е несъзнателен синт – той имаше недостатъци и беше малко по-първичен от н€кои от останалите синтове, които б€хме видели. “ова също беше много забавно. »маме и много по-свободни€, шеговит и естествен диалог на семейство ’окинг. јктьорите и диапазонът на образите, с които боравим, ни предлагат толкова много възможности. ћисл€, че аз също съм усп€л да избегна предпочитанието към н€кой от образите!

јко разполагахте с тази технологи€, бихте ли си взели синт?

¬ очакване на премиерата на сезон 2 на сериала Д’ораУ

ƒжон Ѕракли:  ато един твърде мързелив човек, бих казал „да“. Ќо, аз мисл€, че това не е толкова просто, за мен това не е въпрос само на удобство. Ѕи било много интересно да имаш такова създание в къщата си, като едно технологично чудо. Ѕих бил любопитен да вид€ как ще изглежда то, какво би могло да прави, а не просто да го притежавам. Ќе мисл€, че имам н€какви определени страхове във връзка с т€х – със сигурност не и страховете, присъщи на н€кои от членовете на семейство ’окинг.

¬ един ужасен момент, когато казахте, че не е въпрос само на удобство, си помислих, че се каните да говорите за нагласите на възрастните…

ƒжон Ѕракли: –адвам се, че не се подадох на това. Ѕих могъл, но не го направих.
—ам ¬инсънт: ¬ кра€ на краищата жена ти ще прочете това. ўо се отнас€ до мен, ние си зададохме този въпрос миналата година, и аз казах „не“ на този етап. —инът ми беше много малък и причината, ко€то изтъкнах беше, че въпреки че би било изключително удобно да имаш такова нещо, не бих могъл да си представ€ иде€та синът ми да бъде гледан от синт, който да му смен€ памперсите, докато бебето се вглежда в студените му зелени очи, лишени от вс€какъв признак на емоци€ и пробл€сък на връзка, в ко€то се израз€ват нашите човешки взаимоотношени€, помагащи на ума ни да се развива. “ой със сигурност би бил ужасен да вижда нещо, което прилича на човек, но всъщност не е. —ега синът ми е малко по-гол€м и не би имал проблеми, така че мисл€ че бих си взел. ќнзи ден разглеждах Amazon Alexa – онова умно нещо, което може да говори и да върши разни работи в дома, и си мислех “O, ще си взема едно такова.” ј щом искам да си взема такова нещо, как бих могъл да кажа, че н€ма да си взема синт?

—поделете:

Cinefish.bg ќў≈ Ќќ¬»Ќ»
Cinefish.bg - ¬сичко за киното ћЌ≈Ќ»я Cinefish.bg - ¬сичко за киното


«а да напишете коментар, е нужно да влезете с ¬ашите име и парола.


 

 
Cinefish.bg Cinefish.bg
 лючови думи: искам да се свържа с ива рудникова  |  синема сити  |  цар€ лъв  |  запознай се с нашите  |  галапагос  |  мечтатели актьори  |  basic instinct 1  |  хари потър и нечистокръвни€ принц филм  |  такъв е животът с катрин хейгъл  |  жоица флорова  |  катрин хардуик  |  железни€ човек  |  софи€ филм фест черен лебед  |  филип ноаре  |  капан за родители 2  |  армагедон  |  мег ра€н  |  мадагаскар  |  роджър мичъл  |  asteriks