Cinefish.bg
Cinefish.bg Cinefish.bg
 
Ќачало ї

Ќовини

ї

»нтервюта »нтервю със —кот  аан от сериала "’авай 5-0"

»нтервю със —кот  аан от сериала ’авай 5-0
»нтервю със —кот  аан
Cinefish.bg

»нтервюта
»нтервю със —кот  аан от сериала "’авай 5-0"

31.01.2011, 11:41  |   ¬ид€на: 6106  |   синефиш.бг  |   »Ќ“≈–¬ё“ј

ќсвен работата ти във филми си бил и гост-актьор в рол€та на забележителни€ —кот Ћавин в "јнтураж", както и в "’авай 5-0".  аква е разликата между филмите и телевизи€та и имаш ли предпочитани€?

—кот  аан: ≈, разбира се, че искам да участвам във филми, всички искат да игра€т във филми, но рол€та в "јнтураж" ми хареса много, а и в "’авай 5-0" има много неща, които ми харесват. “ака че не знам. ѕреди б€х доста твърдоглав и не исках да игра€ за телевизионни сериали. ƒори не знам дали все още искам да го прав€. Ќали разбирате, иска ми се да игра€ във филми, обичам да пиша, обичам фотографи€та, обичам толкова много различни неща, че все още не знам точно какво искам да прав€, така че - да , разбира се, че предпочитам да прав€ филми, но филмите не са посто€нна работа и посто€нен доход. ќсвен това ми се иска да мога да се грижа за децата си. Ќ€мам деца. Ќе, все още не, но когато имам... ƒори и това още не знам, както не знам и дали искам да бъда богат. Ќе знам какво искам.

»нтервю със —кот  аан ак се готвиш за рол€та на ƒани ”ил€мс?

— : јми, добрата новина е, че рол€та ми се отдава с лекота. „увствам, че в не€ има доста от мен сами€, така че през по-гол€мата част от времето имам чувството, че просто тр€бва да запомн€ репликите си и да игра€, и да се забавл€вам... «наете ли, единствени€т начин да се прави подобно шоу е да намериш начин да се забавл€ваш. јлекс ќ'Ћафлин има наистина тежка задача, защото неговата рол€ не е най-забавната на света, а той € изпълн€ва всеки ден. ўо се отнас€ до мен, има много сцени, където аз просто се по€в€вам и се забавл€вам.

 ое е най-удовлетвор€ващото нещо за теб в тази рол€?

— : јми, аз съм в бизнеса отдавна и всъщност не съм получавал ролите, които съм искал. »грах в "Ѕандата на ќушън", б€х десети€т човек в този филм.  ейси (јфлек), например, получи н€кои добри роли и предложени€ за добри филми, но не и аз. «наете ли, пропил€х много - не съм пил€л време, но се отдадох на правенето на моите собствени филми и изхарчих гол€ма част от собствените си пари за филми; исках да съм ƒжон  асаветес. Ќе исках да съм “ом  руз, така че това си има цена. » бог знае защо, така и не усп€х да достигна до точката да прав€ точно онова, което искам. ј има неща, които наистина искам да прав€, затова тр€бва да приемам подобни възможности. “ова е вълна и човек тр€бва да се възползва от тези моменти в живота; когато ги отхвърлиш, поглеждаш назад и си казваш: "√осподи, чуд€ се къде ли щ€х да съм сега, ако б€х направил това." «ащото, вижте, в крайна сметка, аз съм в трийсетте си години и нещата, които искам да прав€ все още ми предсто€т.

»маш ли бъдещи планове да се завърнеш към музиката или да се захванеш с продуценство?

— : ѕродуцирал съм - направил съм три филма и съм режисирал два филма... ¬ече не искам да прав€ музика. ѕросто € слушам. Ќе помн€ кой беше казал - един наистина велик режисьор беше казал, че "≈дин филм никога не е завършен, просто спираш да работиш по него." “ова е животът на човек, които е истински артист; не искам да звуча претенциозно, но си мисл€, че в момента, в който си кажеш: "направих го, готово, прав€ го." ... ƒа вземем ћат ƒеймън - той наистина може да направи всеки филм, който реши и ви гарантирам, че не е доволен от играта си в последната си рол€. “ой вече гледа към следващата. “ой не го прави просто, защото има нужда от още пари; прави го, защото иска да направи нещо по-добро. “ой печели ќскар или получава номинаци€ и си казва: "какво толкова". ѕогледнете Ћеонардо ƒи  априо. ћислите ли, че той си мисли за последната си рол€: "“ози път наистина се получи, край." Ќе. “ой седи, скубе си косата, защото иска да направи нещо по-добро. “ака че не мисл€, че ако б€х на м€стото на Ћеонардо ƒи  априо щ€х да съм доволен. ў€х да съм точно на м€стото, където съм в момента, само дето щ€х да имам чувството, че прав€ нещо с малко повече емоци€.

—поред мен това е хубаво, това те кара да продължаваш да се развиваш като актьор.

— : –азбира се, това казвам и аз. Ќе мисл€, че изобщо н€кога ще съм доволен от работата си. —итуаци€та е много деликатна, защото не знам дали това не се пренас€ и в живота... Ќе искам и да съм нещастен артист, нали ме разбирате? Ќе искам посто€нно да съм нещастен, но не знам. »нтересно е.

»ма ли прилики между теб и геро€ ти?

— : ƒа, разбира се. ¬ече н€ма герой. “ова съм просто аз.

“ова харесва ли ти или пък усложн€ва нещата пон€кога?

— : Ќе, за мен като актьор това е единствени€т начин на работа. „ета нещо. Ќамирам себе си в него, искам да го направ€. јко не искам, то тогава... „овек не може да направи нещо, което е извън него сами€. ¬ижте, иде€та е в дадено нещо да се въплъти реалност.  ак можеш да направиш нещо - нали разбирате, хората се справ€т най-добре, когато влагат възможно най-гол€ма част от себе си в работата.  огато актьорите казват "“ой...", а актрисите го прав€т посто€нно - казват "т€ мисли това и т€ мисли..." - не, не е така, ти го правиш... ƒумите са си думи - ти тр€бва да ги изречеш. “и ги играеш, ти като личност. јко ще игра€ дете, което страда от синдрома на ƒаун, тогава у мен тр€бва да има част, ко€то разбира или пък нещо, което да мога да дам от себе си, иначе н€ма да се получи добре. –азбирате ли, това съм аз като този човек, аз като ... –азбирате ме, както и да е.

√еро€т на ƒани често е представ€н като твърд алфа-мъжкар. “ой е малко по-у€звим и чувствителен в отношени€та с дъщер€ си. ћожеш ли да ни разкажеш малко повече за тази страна от характера на ƒани и как подхождаш към не€ като актьор?

— : јми, мисл€, че отново нещата се свеждат до последни€ въпрос - същото е. ћисл€, че това е важно и затова рол€та е наистина добра за мен... Ќе бих могъл да изигра€ рол€та на јлекс, просто не мога. “върде чувствителен съм, за да изигра€ тази рол€; тр€бва да си н€как (потропва с пръсти по масата). “рудно е.

ѕрез този сезон много известни актьори гостуваха в сериала. »ма ли н€кой, с когото ти беше особено при€тно да работиш? »ма ли актьор, който ти се иска да участва в шоуто като гост?

— : “р€бва да работ€ с един мой при€тел, –айс. –айс  ойро, той участва в "јнтураж". »граеше Ѕили ”олш в "јнтураж" и това беше супер за мен. » наистина го харесвам. ќсвен това ми беше много при€тно да работ€ с  лер ван дер Ѕум, жена ми. “ова беше неверо€тно.  ой наистина бих искал да вид€ в сериала ли? Ўон ѕен.

—поделете:

Cinefish.bg ќў≈ Ќќ¬»Ќ»
Cinefish.bg - ¬сичко за киното ћЌ≈Ќ»я Cinefish.bg - ¬сичко за киното


«а да напишете коментар, е нужно да влезете с ¬ашите име и парола.


 

ѕќѕ”Ћя–Ќ» ‘»Ћћ» ƒЌ≈— ѕќѕ”Ћя–Ќ» ‘»Ћћ» ƒЌ≈— ѕќѕ”Ћя–Ќ» ‘»Ћћ» ƒЌ≈—
 
Cinefish.bg Cinefish.bg