Cinefish.bg
Cinefish.bg Cinefish.bg
 
Ќачало ї

Ќовини

ї

»нтервюта »нтервю с режисьора на "≈рата на глупостта" ‘рани јрмстронг

»нтервю с режисьора на ≈рата на глупостта ‘рани јрмстронг
»нтервю с режисьора на "≈рата на глупостта" ‘рани јрмстронг
Cinefish.bg

»нтервюта
»нтервю с режисьора на "≈рата на глупостта" ‘рани јрмстронг

18.09.2009, 10:48  |   ¬ид€на: 2630  |   синефиш.бг  |   »Ќ“≈–¬ё“ј
 акво ¬и мотивира да направите филма “≈рата на глупостта”?

‘рани јрмстронг: Ќие или тр€бва сериозно да се заемем с решаването на проблема с пром€ната на климата, или ще унищожим по-гол€мата част от живота на зем€та. “ака че, за един режисьор не е трудно да реши по каква тема да работи. “рудно ми е да разбера как н€кой, който разбира проблема, може да работи върху нещо друго.

 акви са предимствата на един филм като средство за представ€не на големи, сложни проблеми като пром€ната на климата?

‘ј: јз мисл€, че в момента независимите документални филми са на първо м€сто при оказването на най-сериозно емоционално въздействие. “е могат да лансират идеи, които достигат до най-гол€м брой хора при минимални ограничени€, наложени от редакторска намеса.

 акво може да постигне такъв филм, което не може да се постигне с други средства?

‘ј: “ъй като става въпрос за формат, който използва комбинаци€ от средства: реч, образи, музика, графики - емоционалното му въздействие е значително по-гол€мо, отколкото при използването на едно средство  като книги, песни, фотографии или статии във вестници. ќсвен това, истори€та на киното показва, че филми с дължина около 90 минути позвол€ват на зрителите най-добре да почувстват и да прослед€т една истори€.


 
 ак избрахте шестимата герои за филма?

‘ј: ѕървоначални€т план още през 2002 г. беше да „откраднем” структурата от филма на —тивън —одърбърг“рафик”: шест човешки истории от всички страни на един сложен международен въпрос. Ќегови€т филм беше игрален и се отнас€ше за наркотиците, а наши€т щеше да бъде документален и да разказва за нефта и пром€ната на климата. »менно това правехме през първите две години. ‘илмът беше почти изц€ло готов преди една година, но когато седнах и го изгледах цели€, аз просто реших, че не е достатъчно добър. “огава решихме да внесем елемент на художествена измислица – действието да се развива в бъдещето, за да засилим ефекта и да подчертаем значимостта на нашите шест истории, които се случват днес. јз разделих филма на шест основни теми: потребление, война, промени в климата, алтернативи и т.н. —лед това екип от учени проучиха всички възможности в тези рамки, докато след н€колко месеца ние се ограничихме до определена държава с определена истори€ т.е., нискобюджетна авиолини€ в »нди€. »ли планински водач от ‘ранци€, който е възрастен и има внуци. —лед това ние купихме два билета и тръгнахме да търсим реални€ човек. ¬секи от героите беше хил€ди пъти по-интересен и колоритен, отколкото можех да си представ€. “ова засили мо€та в€ра, както в документалното кино, така и в хората. о€ е най-интересната истори€ от филма според ¬ас?

‘ј: «а мен всички истории са безкрайно интересни. Ќе бих могла да избера една любима истори€. ¬се едно да избера любимо дете.

»ма ли н€кои важни аспекти, които според ¬ас са останали извън филма?

‘ј: ƒвата аспекта, които бих желала да присъстват във филма са политическите маневри на най-високо равнище, които пречат на реалните действи€ за предотврат€ване на промените на климата и задкулисните измами в една от основните мултинационални нефтени корпорации. Ќие обаче н€махме дори и най-малка надежда да получим нормален достъп до н€кого от този ранг, така че тр€бваше да ги включим чрез анимациите и архива.

 ои б€ха най-големите предизвикателства, с които се сблъскахте при правенето на филма?

‘ј: ѕредизвикателствата б€ха всеки ден в продължение на три години и половина.  ак да съберем 450 хил. лири, как да не ни отвлекат в Ќигери€, как да включим новата камера, как да минимизираме наши€ въглероден отпечатък, как да напишем сценари€, как да се свържем с ѕит ѕостълуейт, как да се катерим по скалите, как да платим на 17 аниматори. Ќо, за да се чувстваш истински жив, едва ли има нещо по-хубаво от непрекъснатите предизвикателства по път€ към една цел, ко€то наистина си заслужава и да си заобиколен с вдъхновени хора. ой е най-€рки€т ¬и спомен от работата върху филма?

‘ј: ≈дин от най-паметните моменти всъщност продължи четири часа. Ќие чакахме едно 15-годишно момче да пресече границата с …ордани€. “ой тр€бваше да пътува два часа от Ѕагдад по най-опасни€ път в света. “ой влезе в зона, в ко€то н€маше покритие за мобилни телефони, както се очакваше, но след това път€т му отне шест часа вместо два. ѕо-късно разбрахме, че той се е движил след конвой от американски танкове (очевидно, ако изпревариш, стрел€т по теб). ѕо време на тези извънредни часове чакане, когато аз б€х решила, че заради мо€ филм, е загинал човек, аз преоцених много неща.

 акво очаквате да бъде въздействието на филма?

‘ј: Ќие искаме да бъдем част от една сериозна пром€на в отношението на хората, което ще доведе до най-големи€ обществен протест, който пък от сво€ страна, ще накара правителствата да сключат обвързващо международно споразумение за намал€ване на глобалните емисии, за да се стабилизират промените в глобалните температури под два градуса и планетата да остане обитаема за хората и за другите видове.

јко искате хората да запомн€т само едно нещо, след като гледат филма, какво ще бъде то?

‘ј: ¬ъпросът: „ акво остав€ме на нашите деца?” е станал малко безсмислен и празен, заради честата му употреба. Ќад€вам се, че всички, които гледат филма, не само разбират, но и дълбоко чувстват негови€ отговор. ак могат хората изобщо да се ориентират в сложностите и обратите на промените в климата? » защо тр€бва да го прав€т?

‘ј: «ащото бъдещето на наши€ вид и всичко, което сме постигнали е заложно на карта.

¬€рвате ли, че можем да променим коренно нещата през 100-те месеца, които остават до превратни€ момент, след който промените в климата ще станат необратими според јндрю —имс от новата икономическа фондаци€? јко е така, какво тр€бва да се случи? —ъс сигурност само правителствата могат да вземат необходимите решени€?

‘ј:  огато работехме върху ћак Ћайбъл (McLibel) (филмът, уебсайтът и съдебното дело) ние дори за момент не помислихме, че ще имаме н€какво реално вли€ние върху  McDonald's. Ќие просто го направихме, защото беше въпрос на принцип и защото истори€та си заслужаваше да се разкаже. » затова,  десет години по-късно, ние просто б€хме сма€ни, когато техните печалби паднаха, настъпи коренна пром€на в отношението на обществото към здравословното хранене и б€ха променени законите за рекламата на нездравословни храни, насочена към детската публика. —ледователно, и непоклатимите планини могат да бъдат поместени. ак изчислихте въглеродни€ отпечатък на филма и какъв беше той? ўе го компенсирате ли?

‘ј: Ќие просто си водехме бележки за разсто€нието и вида на вс€ко пътуване (пеш, с колело, моторна лодка, гребна лодка, самолет, влак, кола, так так (вид рикша) и хеликоптер), както и за електричеството, газта, храната и т.н., които използвахме и ц€лото оборудване, което купихме. —лед това намерихме доброволец, който направи изчислени€та.  райни€т резултат беше 94 тона, което се равн€ва на четирима американци за една година или 185 нагреватели за вътрешен двор за един месец. јз наистина в€рвам, че наши€т филм струва 185 нагреватели за вътрешен двор на месец. Ќе, ние н€ма да компенсираме, това е глупост, с ко€то бихме се самозалъгвали.

 ога ще бъде показан филмът по телевизи€та и кога ще бъде пуснат по екраните?

‘ј: «асега тр€бва да се пуска възможно най-дълго по екраните, защото е много по-въздействащо. ћного е обещаващо, че той ще бъде показан по телевизи€та в най-гледаното време (прайтайм), но още не можем да кажем кога и къде. —ред това ще бъде разпростран€ван на DVD във всички редовни магазини.

 акъв съвет бихте дали на всеки, който има намерение да вземе камерата за първи път и да направи свой собствен филм (особено по теми, свързани с екологи€та)?

‘ј:  огато започнах да прав€ първи€ си филм, ћаклайбъл (McLibel), (
www.mclibel.com) всички фактори от телевизи€та ми казаха, че истори€та не е достатъчно силна. ¬ъпреки че те имаха десетилетен опит в телевизионната индустри€, а аз н€мах никакъв, аз в€равх, че аз съм права, а не те. ¬същност, така и се оказа. “ака че, аз ще кажа: не позвол€вайте на никого да ви казва какво да мислите. » винаги си поспивайте следобед.ќще новини:
ѕоследни€т танц на ѕатрик —уейзи
ƒжим  ери и ƒжени ћаккарти се ожениха
Ѕърт –ейнолдс влезе в болница
"—пайдър-мен 4" и в IMAX
ѕърви трейлър на "This is it!"
≈ма ”отсън и ƒаниел –адклиф в  нигата на √инес
ќще интервюта:
ѕетър “одоров, мениджър „ѕрограмаци€” в „—инеплекс”
Ќина Ѕлагоева, мениджър в „јлександра филмс”
ћарко ћарков, маркетинг мениджър на ѕрооптики Ѕългари€
√инка јндреева – директор „ иноразпространение” в „–адивижън”
Ћюдмила Ѕаровска "—ъни филмс"
ƒафи ѕетрова, маркетинг координатор във „‘орум ‘илм Ѕългари€”
—поделете:

Cinefish.bg ќў≈ Ќќ¬»Ќ»
Cinefish.bg - ¬сичко за киното ћЌ≈Ќ»я Cinefish.bg - ¬сичко за киното


«а да напишете коментар, е нужно да влезете с ¬ашите име и парола.


 

 
Cinefish.bg Cinefish.bg