Cinefish.bg
Cinefish.bg Cinefish.bg
 
Ќачало ї

Ќовини

ї

»нтервюта »нтервю с ”лрих «айдл за филма У»мпорт/≈кспортФ

»нтервю с ”лрих «айдл за филма У»мпорт/≈кспортФ
Cinefish.bg

»нтервюта
»нтервю с ”лрих «айдл за филма У»мпорт/≈кспортФ

02.04.2008, 21:46  |   ¬ид€на: 1866  |   синефиш.бг  |   »Ќ“≈–¬ё“ј
"»мпорт/≈кспорт" е доста тежък проект: ¬ ”крайна снимахте при минус 30 —, а в јвстри€ сред живи трупове. “ова изостри ли физиологичните ви и психологически сетива или това б€ха обичайните услови€ за вас?

”лрих «айдл: ¬секи филм има свой собствен стил и с никой от т€х не ми е било лесно. Ќо екстремалните услови€ р€дко ме разубеждават. —поред мен тези екстремни сцени и образи могат да бъдат създадени само при екстремални обсто€телства.
‘илмът ви зас€га миграционната вълна на работна ръка между »зтока и «апада.  ое ви заинтрегува първо – импортът или експортът?

”лрих «айдл: ≈кспортът. »де€та за този филм дойде докато работех по друг проект. ƒокато проучвах н€колко документални филма от поредицата „ƒържавата на народа”, опознах обстойно семейство от работническата класа, където всички б€ха безработни. ¬ този момент се замислих дали да не ги използвам като сюжет за бъдещ филм. ўо се отнас€ до импорта, от години искам да направ€ филм за »зточна ≈вропа, защото чувствам хората в този регион много близки. “ака че започнах да пиша истории за хора, отишли от »зток на «апад и от «апад на »зток.

јктьорите в двете главни роли професионалисти ли са или отново са аматьори, както тези в предишни€ ви филм „ учешки дни”?

”лрих «айдл: Ќито един от актьорите, които участват във филма, не е заставал пред камера досега. ¬ действителност животът на австриеца ѕол ’офман е много близък до този на геро€. “ой също е безработен, търси любовта и е доста скандален.

”краинката ≈катерина –ак н€кога е работила като медицинска сестра и във филма, изпълн€ва същата рол€. ѕреди този филм, т€ никога не е посещавала западна страна и не планира да живее в такава.

¬ъв филма двамата главни герои не се срещат никога. «ащо?

”лрих «айдл: ¬ действителност те тр€бваше да се срещнат без да разговар€т на границата. “ака беше според сценари€. Ќещо, което според мен е логично. Ќо след като започнахме снимките реших да не срещам двата персонажа, защото във филма н€ма граници. ѕротивно на границите вътре в обществото, които все още съществуват.

—нимахте филма две зими. »зминаха още две, докато го монтирате. » още една, докато излезе на екран. «ащо създаването на един ваш филм отнема толкова време?

”лрих «айдл: «ащото съм малко бавен във всичко. Ќаистина. ќбикновено използвам сценариите си само, за да дам н€каква насока какво да се снима. ¬ един момент снимките започват и екипът тръгва на път. ѕътуването има крайна точка, но никой не знае маршрута, по който ще минем, за да стигнем до крайната цел. “ова е процес, който посто€нно търпи промени и често прекъсва просто, защото не знам какво ще направ€ след това.

"
»мпорт/≈кспорт" е игрален филм, но е заснет така, че пон€кога напомн€ на документален...

”лрих «айдл: ¬ тази връзка „»мпорт/≈кспорт” до гол€ма степен е повече документален от „ учешки дни”, тъй като е заснет в истински и съществуващи места и държави. ƒвете болници са реални, както и бюрото за безработни, а също така старчески€т дом и студиото за виртуален секс.

 ато стана въпрос за старчески€ дом и на това м€сто смесвате актьори с реални пациенти. Ѕеше ли трудно да снимате умиращите?

”лрих «айдл: ≈динствените трудности ги създаваха лекарите и персоналът, които правеха всичко възможно да попречат на проекта ми, което без съмнение беше поради това, че много старчески домове в јвстри€ са замесени в скандали и веро€тността да се наруши репутаци€та им е гол€ма. ћесеци преди да започнем снимките, прекарвахме много време с пациентите. «а да се подготви, актрисата ћари€ ’офщатер, работи дневни и нощни смени в продължение на н€колко месеца в гериатрично отделение. «а пациентите, или поне за тези, които б€ха адекватни, снимките б€ха една пром€на, предлагаща им разнообразие.

¬аши€т дебютен филм „ учешки дни” спечели наградата на журито на фестивала във ¬енеци€. “ози успех промени ли ви по н€какъв начин? ѕромени ли работата ви?

”лрих «айдл:
Ќе мисл€. «а мен заснемането на един филм е тежък процес и често е свързан с много лишени€. Ќе улесн€вам нито себе си, нито колегите се по никакъв начин. ¬секи филм е едно предизвикателство, с което тр€бва да се бориш. ”спехът н€ма рецепта. »ма веро€тност следващи€т ми филм да бъда пълен провал.

≈д Ћахман, един от операторите на „
»мпорт/≈кспорт”, ви определ€ като етичен режисьор, но не и като моралист. —ъгласен ли сте с това?

”лрих «айдл: ÷елта ми не е да забавл€вам хората с филмите си. ѕо-скоро е да ги разчувствам, дори да ги засегна. ћоите филми критикуват не индивидуални личности, а ц€лото общество. ќсвен да създава позитивни емоции, един филм тр€бва да открива за зрител€ връзка със собствени€ му живот. ƒа постигнеш това, означава много. »скам хората в киносалоните да се сблъскат със себе си.

Ќе отговар€те на определението за класически, обществен филмов режисьор. ѕоказвате реалността, но не критикувате.

”лрих «айдл: Ќ€мам болната амбици€ да се бор€ за един по-добър св€т. Ќикога не съд€ един индивид. ќпитвам се да покажа трудната страна на живота. —поред мен реалността вълнува всеки един от нас, като съвкупност от страхове и желани€ – страхът от смъртта и любовната страст.

ѕесимизмът често е обект на коментари, въпреки това в творбите ви има и комични моменти.

”лрих «айдл: ’уморът често прави ужасното и необратимото по-поносимо. ¬инаги търс€ места, в които трагеди€та и комеди€та се преплитат. ўо се отнас€ до песимизма, не см€там, че оптимистите са по-конструктивни от песимистите. “ака че не тр€бва да бъдат см€тани за по-добри.  огато гледам обективно на света, не мога да не бъда песимист. Ќо както всеки песимист забел€звам и красивите неща.

»мпорт/≈кспорт” е филм, който шокира, но също така може да бъде определен и като най-хуманни€ ви филм досега. ƒа не би да сте узр€л и помъдр€л?

”лрих «айдл: Ќад€вам се да съм помъдр€л. Ќо не и да съм станал по-мек. ¬сичките ми филми са продукт на хуманната ми гледна точка, независимо дали смущават, провокират или шокират.
—поделете:

Cinefish.bg ќў≈ Ќќ¬»Ќ»
Cinefish.bg - ¬сичко за киното ћЌ≈Ќ»я Cinefish.bg - ¬сичко за киното


«а да напишете коментар, е нужно да влезете с ¬ашите име и парола.


 

 
Cinefish.bg Cinefish.bg