Cinefish.bg Cinefish.bg
 
Ќачало ї

Ќовини

ї

»нтервюта »нтервю с  ари-јн ћос

»нтервю с  ари-јн ћос
»нтервю с  ари-јн ћос
Cinefish.bg

»нтервюта
»нтервю с  ари-јн ћос

16.02.2017, 16:41  |   ¬ид€на: 1436  |   Press Release  |   »Ќ“≈–¬ё“ј
»мате ключова рол€ в сезон 2 на “’ора”. ўе ни разкажете ли нещо за ¬ашата героин€, д-р јтина ћороу?

ƒа.  Ќека се върнем малко назад, за да ви кажа какво чух за филма, когато разговар€х за първи път с неговите автори:  всъщност, те ми разказаха н€кои неща за това какво ще се случи с този образ.  —лед това гледах филма и б€х впечатлена от това колко е добър.  Ќаистина б€х силно впечатлена и запленена от темата, от сценари€ и от това колко човешки изглеждат историите.

јз изпълн€вам рол€та на учен, специализирал се в областта на изкуствени€ интелект.  ќбичам да игра€ роли на умни хора!  јтина се намира в јмерика, където провежда едно много смело и непрестижно изследване, тъй като не разполага с много пари. Ќо, т€ е наистина запалена по работата си.  ¬ този момент получава предложение да дойде във ¬еликобритани€ с огромен бюджет и да изведе работата си на по-горно ниво.  » така, т€ се озовава тук.  “огава започва да ви става €сно ко€ е т€ и защо е тук – всъщност какви са причините за нейната мотиваци€, които са много лични и доста тъжни.  “€ е прежив€ла доста гол€ма болка.

 огато ви поканиха в сериала, имахте ли желание да изпълн€вате рол€та на синт?

—лед като гледах филма, бих искала да изпълн€вам рол€та на синт!  ћисл€, че бих се справила доста добре.

“огава би тр€бвало да работите с режисьора по движени€та ƒан ќ’Ќийл...?

ƒа – той е удивителен.  Ѕих искала да го гледам как режисира н€кой епизод – той е толкова креативен и е свършил такава добра работа.  “ези синтове са изумителни, при това всички те притежават човешки черти, нали?  ¬ие съпрежив€вате нещата – мисл€, че това е причината да харесвам филма толкова много и защо всички хора, които съм запалила за него, см€тат че е страхотен.  ћисл€, че това се дължи на човешката му страна.  »стори€та е така добре написана.  ¬ие се вълнувате толкова много за всички.

¬ една от сцените мо€та героин€ говори за това как хората се отнас€т към синтовете.   ак те губ€т човешката си същност.  Ќие виждаме това в реални€ св€т, например начина, по който се отнас€ме към животните.  ¬ъпросът е: “ ой казва кое е важното?   акво можем да направим, докато всички хора не започнат да се грижат за всекиго?”  “ова е един много сложен въпрос.  √рижа ли се аз за мо€ телефон?  ћисл€, че всички ние се грижим за нашите телефони.

ћнозина биха плакали, ако телефонът им се счупи!

ƒа – мисл€, че младото поколение е особено привързано към своите телефони.  »нтересно...   огато гледах първи€ сезон, си мислех за това как хората искат да живе€т вечно, нали така?  Ќашите тела остар€ват, но какво би станало, ако имахте тела, които не се износват?   олко различен би бил животът ви, защото всички знаем, че един ден ще умрем...  “ова е много интересен въпрос.

јко това беше възможно, бихте ли си взели синт?

Ќе. јз съм една от тези, които не биха искали да го направ€т.  ћоже би в кра€ на краищата ще позвол€ да ме уговор€т, след което ще съжал€вам за решението си!  јз съм от този тип хора.

¬ие бихте действали като Ћора.

Ѕих действала като Ћора, при все че т€ се безпокои за т€х, нали?  Ќо, аз не съм склонна да повер€ живота си на други.

¬ие искате да действате сама?

ƒа.  ћисл€, че когато започнеш да повер€ваш гол€ма част от живота си на други, ти преставаш да имаш собствен живот.

¬ие не искате да зависите от нищо?

Ќе, не става въпрос за това, че не искам да бъда зависима.  »скам сама да контролирам живота си. Ќе искам просто да се преструвам, че го прав€.  ∆ивотът може да е сложен, но това е тво€т живот.  ∆ивотът е твой, защото ти си ангажиран с него.

»зглежда, че днес хората търс€т все повече начини да улесн€т живота си:  “ƒа можеше н€кой да отиде до магазина вместо нас... ƒа можеше н€кой да се погрижи за къщата или децата...”

“очно така!  Ќе си и помисл€йте да ме уговар€те!  » тогава животът вече не е тво€т живот.  ћисл€, че всички вече започваме да разбираме, че не тр€бва да вървим по този път.  ћисл€, че хората се връщат към по-простички€ начин на живот; искат да живе€т в по-малка съща.  Ќещо такова.  јз не живе€ в малка къща, но мисл€, че бих искала да е така, защото по-лесно се поддържа и чисти.  “ова е гол€мата иде€ на сериала, той дава повод за вс€какви разговори от този род, за това как тр€бва да живеем днес и след това ги пренас€ на друго ниво.

¬ид€хме отношени€та на ¬ашата героин€ със синта  арен, ко€то както се разбира, иска да стане човек.   акви са отношени€та между не€ и ¬ашата героин€?

јми, т€ има нужда от нещо от мен.  “€ иска нещо, но и предлага нещо.  Ќо, аз не искам да ви дам много информаци€ и да издам сюжета.  «а  јтина образът, който аз игра€, нуждаейки се от  арен, е истинско затруднение.  “ова е твърде драматично и сложно!

“рудно ли ¬и е да партнирате на хора, изпълн€ващи рол€та на синтове?  ¬сички те са толкова добри в играта!  „есто ли ¬и се случва да забравите с кого говорите – с машина или с човек?

Ќе.  Ќе толкова често, всъщност.

Ќ€мате нужда те да реагират като хора, за да им партнирате?

јми, просто мисл€, че е различно.  ѕо отношение на  арен, на ко€то партнирах през последните н€колко дни, т€ е толкова талантлива, че дори при ц€лото й мълчание, € усещам много добре.  ¬сичко това идва отвътре, не от н€какво изражение на лицето й или от про€ва на чувствата й.  ѕросто то е в не€ и т€ е в състо€ние да го изрази.
“ова е интересно, защото не мисл€, че всеки може да го направи.  “ова е истински талант.   ато актьори всеки от нас има различни силни страни, нали? ћисл€, че това е истинско признание за актьорската игра и за т€хното обучение, когато н€кой успее да постигне това.  “ова е изумително.

¬алидно ли е това за всички актьори, изпълн€ващи рол€та на синтове?

¬ече съм работила с много от синтовете и всички те са различни.  ¬секи от т€х е уникален и има своите силни страни.

ќчевидно ¬ие не работите за първи път по проект в областта на научната фантастика.  »мате ли н€какво специално отношение към този вид проекти?   ъм футуристичното и философското?

ƒа...  Ќо, това ми е интересно не защото е свързано с научната фантастика – всичко се корени в разказа.

ƒа не би това да се дължи на факта, че научната фантастика дава на сценариста възможност да разкаже по-сложни истории?

ƒа.  ƒа, т€ ви дава свобода на разказа.  ћоже да разкажете по-сложни, по-съвременни истории, мисл€.  ј аз обичам да разказвам сложни, разнообразни истории!

¬место да играете по-прости и разбираеми образи?

ƒа, в известен смисъл.  Ќо, не бих казала, че прилагам н€каква стратеги€ в кариерата си по отношение на ролите, които изпълн€вам.  Ќикога не съм го правила.  ¬€рвам, че ако си върша работата, ще привлека определени неща и те ще дойдат при мен.  јко н€ко€ рол€ е отредена за мен, ще € получа.  јко е отредена за н€кой друг, за друг актьор, ще € получи той.  ћисл€, че има причина за всичко, което се случва, и винаги съм в€рвала в това.  √ледам на нещата по този начин.

“ова е добър подход.

ƒа, мисл€ че е забавно и интересно. ѕон€кога, като чета даден сценарий, си давам сметка, че в него има нещо, за което скоро съм си мислила или нещо, на което скоро съм попаднала.  »мам чувството, че нещата се случват по този начин.

 оето е писано да стане, ще стане?

“ака мисл€.  јми, поне аз см€там така и ми е при€тно да гледам на живота по този начин.  “ака че, аз гледам на актьорството като на изследване на самата себе си, изследване на човешката същност и изследване на живота.  “ова ме кара да се чувствам, като че ли не съществува разлика между мен в работата ми и в реални€ живот. “ук прав€ същите неща, които прав€ у дома, ако ме разбирате.

 аква беше първата ¬и мисъл, когато гледахте първи€ сезон на ‘’ора’?

 аква беше първата ми мисъл? Ѕ€х очарована.  ћислех, че е удивително. √ледах го непрекъснато.  »згледах всички епизоди един след друг.
 
√ледали сте всичките осем епизода наведнъж?!

ƒа, сто€х будна ц€ла нощ!

 о€ е основната тема в драмата, ко€то ¬и развълнува?

ћисл€, че се вълнувах от всички образи.  ћисл€, че всеки епизод криеше н€какво различно, дълбоко прежив€ване в себе си. Ќаслаждавах се на играта, наслаждавах се на сюжета, мислех си: “Ѕоже мой, ами ако това се случваше в действителност?” и колко близка е възможността това да се случи в реални€ св€т. 

ќсвен това, това което мене ме разчувства, е колко жестоки са хората към синтовете.  “р€бва съвсем да си скъсал връзката със себе си, за да бъдеш толкова жесток и сърдит.  »зглежда, че те изливат цели€ си гн€в върху нещо, защото не искат да се вгледат в себе си. ћисл€, че в реални€ живот хората са сърдити и уплашени и изливат гнева си върху другите.

¬ първи€ сезон има толкова много интересни неща, че просто не знам с какво да започна.  ’аресвах главното семейство, б€х привързана към т€х и исках да решат проблемите си. ’аресвах това, че бракът и децата им изглеждаха толкова реални и това, че връзката на децата с родителите им изглеждаше толкова истинска. ’аресвах образа на ”илиам ’ърт и връзката му със синта ќди.  “ова пътешествие беше просто фантастично.

Ќеверо€тно е колко добър е този филм!  “ова наистина е един перфектен филм по мое мнение.  “олкова е добър.

¬ известни отношени€ човешките същества в реални€ св€т започват да приличат на синтовете във филма.  Ќачинът по който, благодарение на пластичната хирурги€, вече не остар€ваме така, както преди.  » може би това, че сме скъсали с нашите емоции.  —подел€те ли това мнение?

ƒа. ћисл€, че разсъждението е правилно. ј децата, които растат сега, наблюдават възрастните и това което виждат, за т€х е представата за човешко същество.  “ака че, макар и гледайки филма, да си казваме: ””ау – това е бъдещето” веро€тно всичко това се случва в днешно време.

„есто изглежда, че днес не живеем в истинско време.  ¬същност, ние не ценим истинското.  Ќо, мисл€ че има надежда.  ћисл€, че много млади хода си задават въпроса: “ акво, по д€волите, се случва?  Ќе искам да живе€ в такава изолаци€.” ћисл€, че случа€т е такъв.

» те се връщат обратно към ‘природата’?

ƒа, така см€там. Ќаучавам, че н€кои от колежите, които се развиват добре, предлагат курсове по земеделие.  ¬същност, аз се срещнах с всички тези млади хора, когато се завърнах на »зток, те вече б€ха отишли в колежа, а сега се занимават с биоземеделие.  “е са загрижени за това как произвеждаме и консумираме храната си.  —тискам палци за бъдещето!

ћислите ли, че „’ора“ е филм, който може да ни помогне в този смисъл?  ƒа ни помогне да осъзнаем какво всъщност се случва в света?  Ќещо, в което хората да намер€т своето м€сто?

ƒа. ћисл€, че той определено отвар€ тема за разговор.  Ќие не искаме хората да прекарат живота си в сп€що състо€ние, нали? ¬чера, докато шофирах от снимачната площадка към дома си, вид€х толкова много хора, които върв€ха с отсъстващ вид.  Ќе че изглеждаха точно като синтове, но те изглеждаха... тъжни, знаете ли?   ато че ли са се предали. 

ћоже изобщо да не съм права и те просто да са били потънали в мисли, а аз, като актриса си съчин€вам истори€ за всеки, когото виждам, но те определено приличаха на хора, лишени от радост в света.  ƒори отча€ни.  ƒостатъчно е да гледате новините, за да изпитате това чувство.  “рудно е да в€рваш, че нещата могат да се подобр€т.

“ова не звучи много оптимистично!

» все пак е оптимистично, защото аз в€рвам, че много хора искат светът да стане по-добро м€сто.  Ќие искаме това.  » ако имаш н€какъв вид власт, можеш да € употребиш за нещо добро.

«начи, ако хората могат да вид€т себе си и сво€ живот във филма, това може да послужи като начало на дебат?

ƒа, определено.  “ова е, което харесвам във филмите и телевизи€та.

¬ие сте почти в кра€ на снимките за сериала.  “рудно ли е за ¬ас очакването филмът да бъде показан на публиката?  ¬се едно имате н€каква гол€ма тайна?

Ќе, не е толкова трудно.  —викнала съм с това.  ¬инаги съм правила това!  » аз дори никога не знам кога нещата ще вид€т б€л св€т.  ’ората ме питат “ ога ще пуснат този филм?”, а аз никога не знам!

Ќо, ¬ие бихте искали да знаете как ще реагират при€телите и семейството ¬и?

ќ, да, определено.  —ъпругът ми и децата ми със сигурност искат да го вид€т.  јз също искам да го вид€!  ќчаквам да го вид€.

ѕо време на снимките ¬ие сте били отседнали в Ћондон, но живеете в Ћос јнжелис?   ой град според ¬ас би бил най-склонен да прибегне да използването на синтове, ако те наистина съществуваха?

ћоже би и двата, не мислите ли?  “е си приличат доста в н€кои отношени€ – в сво€та ‘усъвършенстваност’.  ћоже би това не е точната дума, но вие разбирате какво искам да кажа.  » двата града са много модерни, много съвременни.

ј освен това за Ћос јнжелис битува мнението, че хората там са наистина синтетични и пластмасови!

ƒа.  ¬същност, аз не виждам много примери за това в м€стото, където живе€, но разбирам какво искате да кажете. 

ћислите ли, че ще можете да гледате втори€ сезон на „’ора“ като фен, след участието си в него?

ƒа, така мисл€.  »мам ужасно къса памет, така че наистина забравих много от това, което съм правила във филма!  ¬ъпреки че исках да кажа на съпруга ми н€кои неща, а той обеща да не оглас€ва подробности.   огато се опитам да направ€ това, той запушва ушите си! 

 огато нещо е толкова добро, си мислиш: “ ак ще успе€т да напишат сценари€ на втори€ сезон?” —лед това прочиташ сценари€ на втори€ сезон и си казваш: “Ѕоже мой.   ак ще успе€т да напишат сценари€ на трети€ сезон?”  Ќо, те ще успе€т, защото остават верни на истори€та.  “ова са талантливите сценарии.  “ова е тайната на добри€ резултат – всичко се дължи на сценари€.

≈дно от нещата, които харесах най-много в първи€ сезон, беше че там н€маше нито един главен герой.  Ѕихте казали,, че синтът јнита изпълн€ва главната рол€, но всички герои са сложни и завършени и н€мате чувството, че познавате н€кои от т€х по-добре от останалите...

ƒа, съгласна съм с вас.  “ъкмо си мислиш, че си опознал даден герой и се разкрива нов пласт от него.   ато образът на  арен, например.  ¬ началото си мислиш: ““€ изглежда малко странна”, но не си сигурен точно защо.  —лед това откриваш тайната и започваш да се интересуваш много повече от не€.

ћисл€, че всички тези образи притежават нещо специфично.  ƒори децата, не мислите ли?  ¬ началото си мислиш:  “ћоже би н€ма да изследват този образ в такава дълбочина”.  Ќо, те го направиха и аз б€х толкова развълнувана.  Ќикога не съм мислила, че те ще се върнат назад, за да ни кажат нещо повече, което е доста необичайно за телевизионен сериал с много герои.

ѕитат ли ¬и хората все още за „ћатрицата“?

ƒали ме разпознават?  ƒа, пон€кога, или си мисл€т че ме познават отн€къде!

ќбразът на “ринити беше знаков...

ќ, благодар€. Ќо, след това дойдоха „Ўоколад“, „ћементо“ и „ƒжесика ƒжоунс“, в който се снимам сега.  ’ората наистина харесваха „ћатрицата“.  јз го харесвах.  ƒа, той беше знаков филм и е страхотно да бъдеш известен с това.  Ќо, в крайна сметка, в кра€ на живота ми това ще бъде просто едно от нещата, които съм правила.  Ќо, да, то беше важно, то оказа вли€ние върху киното и върху женските образи.  »зпълнението на образа й ми донесе само хубави неща и аз съм много горда с това.

Ќо, това е постижение, за което аз не си давах сметка по никакъв начин, когато б€х ангажирана с него.  ќт дистанци€та на времето виждам нещата по-€сно и си мисл€: “”ау, ето защо прав€ това”.  “ова е, което винаги съм искала.   огато б€х дете, исках да бъда актриса, да докосвам хората и да ги разчувствам.

ƒа оставите сво€ следа?

ƒа, да.

“ƒжесика ƒжоунс” също предлага големи възможности.  ’аресва ли ¬и работата по този филм?  “ой издигна ц€лата поредица от филми на Comic Book TV на ново равнище.

ƒа.  “ова, наистина е добра работ€.  ’аресва ми.  јз съм страхотна и филмът има страхотен сюжет.  ќтново отличен сценарий, нали? „увствам се късметлийка.  ћисл€ си, че точно сега е най-доброто време да бъдеш жена, в телевизи€та и в реални€ св€т.  ћоже би ще имаме и жена - президент.

Ќе бих казала, че съм феминистка.  ѕо-скоро съм хуманистка.  Ќо, като актриса, времето изглежда много добро, за да бъдеш актриса.  –адвам се на това, без да съм знаела предварително, че ще се чувствам така на тази възраст.   огато б€х по-млада и мислех за бъдещето, не знаех как ще се стекат обсто€телствата, но съм напълно удовлетворена от начина, по който то изглежда за мене сега. ’аресва ми развитието на мо€та кариера в момента.  ¬ълнуващо е. —нимах филми, след това родих три деца. ¬ложих ц€лата си душа и сърце в това да бъда майка и все още го прав€, но освен това работ€ много. јз съм истински щастлива.  —упер щастлива.—поделете:

Cinefish.bg ќў≈ Ќќ¬»Ќ»
Cinefish.bg - ¬сичко за киното ћЌ≈Ќ»я Cinefish.bg - ¬сичко за киното


«а да напишете коментар, е нужно да влезете с ¬ашите име и парола.


 

 
Cinefish.bg Cinefish.bg
 лючови думи: ракел алеси  |  на лов за вещици никълъс  |  анимаци€ рапунцел и разбойника  |  номинации за чуждоезичен филм  |  филм като подземен св€т  |  разкриване  |  тъкър и дейл срещу злото  |  александър воронов  |  джилиан андерсън wellpaper  |  никълас кейдж  |  продуценти  |  елена гаврилова  |  при€телки завинаги  |  седемте самураи двд  |  елдън хенсън  |  умираи трудно 2  |  gerard butler  |  робърт дауни младши  |  кино програма мол пловдив  |  анди уитфилд