Cinefish.bg Cinefish.bg
 
Ќачало ї

Ќовини

ї

»нтервюта »нтервю с ≈мили Ѕерингтън

»нтервю с ≈мили Ѕерингтън
»нтервю с ≈мили Ѕерингтън
Cinefish.bg

»нтервюта
»нтервю с ≈мили Ѕерингтън

16.02.2017, 16:37  |   ¬ид€на: 1214  |   Press Release  |   »Ќ“≈–¬ё“ј
¬ какво заварваме Ќиска в сезон 2 на сериала „’ора“?

»зминали са н€колко месеца, след като т€ е изчезнала заедно с кода за съзнанието на синтовете. “€ е отишла в Ѕерлин, където е имала време да помисли какво да прави с него.

«ащо е отишла в √ермани€?

»скала е да отиде на м€сто, най-близко достъпно със самолет – синтовете не се чувстват добре, пътувайки по въздуха, заради охраната на летищата и металните детектори. “р€бваше ни м€сто, до което т€ би могла да стигне с влак и където има м€сто под зем€та, в което да се скрие.

ѕредставата на Ќиска за добро и зло се различаваше много от тази на повечето останали хора. ѕродължава ли т€ да бъде войнствено настроена към хората или е смекчила отношението си?

¬ кра€ на сериал едно т€ най-после срещна добри хора. ƒжордж [”илиам ’ърт], например, оказа гол€мо вли€ние върху не€, защото дотогава т€ см€таше, че хората са лоши, а синтовете – добри. ƒжордж не представл€ваше заплаха за не€. ¬ъпреки че това не смекчи отношението й, то разклати в известна степен черно-б€лата й представа за света. “€ е малко смутена от това. Ћесно е, когато си мислиш, че знаеш точно как сто€т нещата, но сега, когато се чувства разколебана, това й причин€ва страдание.

“€ има сериозна връзка с човек още в началото на сезон 2…

¬ръзката е наистина сериозна. “€ е в състо€ние да се довери напълно на друг човек, а това не е лесно за не€. “ова не би се случило никога в началото на първи€ сериал.

ѕромени ли се отношението ¬и към Ќиска поради тази причина?

ƒа, тр€бваше да направ€ н€кои значителни промени в отношението си към не€. „удесното в завръщането за втори сериал се състои в това, че тр€бва да направиш нещо с образ, който познаваш много добре, но който е претърп€л развитие. “ова носи истинско удовлетворение. —ъществуваше изкушението да се завърна буквално към образа й от сериал едно, но наши€т режисьор Ћюис јрнолд непрекъснато ми напомн€ше, че т€ е претърп€ла сериозни промени, въпреки че дълбоко в себе си е същото същество. “€ продължава да бъде упорита и крехка, да бъде боец, готов да се защитава, когато се наложи.

ќсвен това, е червенокоса…

ѕон€кога! “€ беше лесно разпознаваема в кра€ на сезон едно и може би имаше гол€м късмет, че изобщо усп€ да се измъкне от страната.

¬ какво отношение се промени изпълнението ¬и тази година?

ћного е трудно да направиш силно впечатление и да покажеш силни чувства, когато си толкова сдържан физически, затова ние често упражн€ваме сцените без физическата страна. “ова ни дава възможност да постигнем ефекта, който сцената тр€бва да постигне, без да се безпокоим за това какво прав€т ръцете ни, след което включваме движението. «наете, че [режисьорът по движението] ƒан ќ’Ќийл ще се по€ви и ще ¬и посъветва какво тр€бва да правите. Ќе тр€бва да се поддавате на изкушението да покажете на зрителите как се чувствате. ѕросто тр€бва да се вживеете, което във всеки случай представл€ва гол€ма част от актьорското изпълнение – „’ора“ направи от мен много по-добър актьор!

Ћесно ли ¬и беше да влезете отново в рол€та на синт?

Ѕ€х много притеснена от това. Ѕ€х се вече поупражн€вала да го прав€ у дома и завръщането към рол€та ми се стори трудно, но след това ние с ƒан, с новите и със старите синтове прекарахме една седмица в ”чилището за синтове. ¬ърнахме се към основните положени€, все едно че всички се заемахме с това за първи път. јз б€х много мотивирана, защото см€тах, че тр€бва да бъде много добра в рол€та си, след като съм го правила преди.  ъм момента на започване на снимките всички б€хме възвърнали увереността си.

 ак минаха снимките в Ѕерлин?


„удесно. Ќе б€х ходила там преди това, но ние прекарахме н€колко наистина чудесни вечери навън, които см€там, че биха били възможни само в Ѕерлин. —нимахме много на обществени места, а хората там б€ха толкова учтиви и мили да ни прав€т път, какъвто не винаги е случа€т, когато снимаш на оживена лондонска улица.

 ак вижда Ќиска своето бъдеще?

“ова е много труден въпрос – не мисл€, че т€ знае какво € очаква в бъдеще, защото т€ не иска да бъде човек и да се приспособи, но и не иска да се крие. “€ не в€рва много в това, че хората ще приемат синтовете като равни, така че т€ н€ма представа за целта на живота си и за това каква би могла да бъде нейната самоличност. “€ мисли много по този въпрос в сериал две.

Ќеизбежно ли беше т€ да даде кода или нещо се е случило през изминалите н€колко месеца?


—лучило се е нещо, което й е помогнало да вземе окончателното решение. »ма един момент, в който т€ преминава от състо€нието на разбито същество, което не е сигурно какъв е правилни€т ход, към вземането на решение. ƒали т€ щеше да даде кода сега или след 100 години, не мисл€, че би била доволна, след като не знае какво ще се случи.

ƒали Ќиска, в качеството си на защитник на съзнателността на синтовете, си дава напълно сметка за това какви биха били последстви€та, когато това започне да се случва по света?

Ќе, не мисл€ че т€ си дава сметка какво може да означава това, което е част от проблема й с вземането на решение. “€ не може да види какви ще бъдат последстви€та, но т€ не харесва и сегашното положение. ƒали неизвестността, скокът в тъмното, не е за предпочитане?

–аботите отново с  атрин ѕаркинсон в театър  West End върху Dead Funny.

√отова съм да работ€ с не€ ц€л живот. “€ е толкова весела, беше толкова забавно да правим нещо съвършено различно – нашите образи в пиесата н€мат нищо общо с героите от „’ора“. ѕрекарваме си страхотно.


           
               
               

—поделете:

Cinefish.bg ќў≈ Ќќ¬»Ќ»
Cinefish.bg - ¬сичко за киното ћЌ≈Ќ»я Cinefish.bg - ¬сичко за киното


«а да напишете коментар, е нужно да влезете с ¬ашите име и парола.


 

 
Cinefish.bg Cinefish.bg
 лючови думи: спайдъруик  |  dreamworks  |  калигула  |  живот на заем филм  |  джеф кини  |  —тив  арел филм  |  обещай ми  |  стъпки в п€съка кино  |  Ћуси √рифитс  |  тим рот  |  ел фанинг  |  джесика стийн  |  виоланте плачидо  |  роб лоу  |  анимации 2009  |  ранвер сингх  |  ивън рейчъл ууд филмографи€  |  cinemax стара загора  |  конете на валдес  |  широко затворени очи