Cinefish.bg
Cinefish.bg Cinefish.bg
 
Ќачало ї

Ќовини

ї

»нтервюта »нтервю с ƒжема „ан за сезон 2 на сериала Д’ќ–јУ

»нтервю с ƒжема „ан за сезон 2 на сериала Д’ќ–јУ
»нтервю с ƒжема „ан за сезон 2 на сериала Д’ќ–јУ
Cinefish.bg

»нтервюта
»нтервю с ƒжема „ан за сезон 2 на сериала Д’ќ–јУ

06.02.2017, 13:13  |   ¬ид€на: 1121  |   Press Release  |   »Ќ“≈–¬ё“ј
ѕреди да започнем: «а кого ще говорим – за ћайа или за јнита?

“€ е ћайа, но определено има елементи от јнита, които ще продължавате да виждате в сезон две. ¬ него ћайа се опитва да открие ко€ е или ко€ би могла да бъде. «а първи път в живота си т€ има възможност да научи нещо повече за себе си. Ќо, в отношени€та си с хората т€ все още използва самоличността на јнита.

јко се опитваш да научиш нещо за себе си, защо е нужно да работиш в крайбрежно кафе, като ћайа?

“€ и ћакс [јйвън ƒжеремай€] и Ћео [ олин ћорган] се опитват да сложат ново начало, криейки се в малко западнало крайбрежно градче. “е имат нужда от припаси и храна за Ћео, затова изпращат ћиа да работи. —обственикът на кафето ≈д [—ам ѕаладио] не може да си позволи да наеме хора или собствените си синтове, затова Ћео се представ€ за собственик на ћайа и ≈д € наема да работи почасово. —амо двамата - ≈д и ћайа, движат бизнеса, който не се развива особено успешно.

 акви са отношени€та на ћайа и ≈д?

ћайа и ≈д имат интересни отношени€ – те създават нещо, подобно на връзка. ¬ началото ≈д не знае ко€ е т€, за него т€ е поредни€т синт. ≈д е доста натоварен – майка му не е добре, а баща му е починал, така че той се мъчи да се държи. ћайа вижда в ≈д нещо, което остава скрито за другите – той винаги търси други хора. “ой не се чувства заплашен от не€ и всеки от т€х се чувства добре в компани€та на други€. ћежду т€х определено има хими€, но не всичко върви гладко.

 ак върв€ха нещата със —ам?

“ом,  атрин и семейството наистина ми липсваха. “ази година прежив€вани€та б€ха други, защото в повечето от началните епизоди в ћаргейт б€хме само двамата – аз и —ам. “ой е чудесен, но имах чувството, че се намираме на кра€ на света, в това кафе на ръба на пропастта.

¬ ћаргейт ли живеехте по време на снимките?

ƒа, там ми харесва. Ќ€мах много свободно време, но м€стото наистина е красиво, една повехнала слава. Ќаправено е много за възстанов€ването му с откриването на новата галери€ „“ърнър“ и пристигането на групи от художници там – очевидно, това е нови€т Ѕрайтън. Ѕеше много вълнуващо, но все пак ние имахме късмета да бъдем там през л€тото и да си хапваме сладолед на морски€ бр€г по време на обедните почивки.

ћислите ли, че на ћайа й липсва предишни€ живот със семейство ’окинс?

ћисл€, че да. “€ е много привързана към т€х, но т€ знаеше, че не може да остане там. ѕо-късно в сериала има нещо като повторно събиране, но в момента т€ тр€бва да се опита да изгради собствени€ си живот.

 ак бихте описали личността на ћайа сега?

“€ все още е невежа в известно отношение.  онтактът й с хората се е свеждал до живота й със семейство ’окинс, към които т€ е била силно привързана и които също са били силно привързани към не€, въпреки недобрите неща, които са се случили с ƒжо [“ом √удман-’ил]. ћайа е наивна, но е решена да опита да води самосто€телен живот. Ќакра€ т€ се озовава на м€сто, в което тази комбинаци€ от фактори се оказва малко опасна.

 акво мисли т€ за възможността синтовете да се сдоби€т със съзнание?

„увствата й по този въпрос са смесени. “€ разбира, че колкото по-гол€мо съзнание притежават синтовете, толкова по-веро€тно е те да бъдат възприемани като заплаха. ќсновното, за което т€ се е борила, е да се върне отново при семейството си и към своето истинско „аз“ и т€ иска да се фокусира върху това. “€ е привързана към другите синтове, но т€ не приема каузата им по същи€ начин, като Ћео: според не€, те не тр€бва да се излагат на гол€мата опасност, на ко€то иска да ги изложи Ћео, за да спаси съзнателните синтове. “ова е същественото различие между т€х.

 акво се промени в изпълнението ¬и през тази година?

Ѕеше малко по-различно. ƒа изпълн€ваш рол€та на ћайа под външността на јнита – това не е предишната јнита. “ова не е идеална имитаци€, има моменти, в които ћайа свал€ маската си пред ≈д, неусп€вайки да скрие истинската си същност, докато в сериал едно т€ беше јнита на сто процента. ћайа се опитва да покаже най-добри€ вариант на това.

—лучва ли ¬и се хората да ¬и спират по улиците с молбата да ‘играете’ јнита?

»мам записани н€колко съобщени€ на гласовата ми поща като јнита и н€колко души се опитаха да ме критикуват за това. Ќо, в повечето случаи хората искрено се вълнуват от темата и от съдбата на героите.

ѕредполагаме, че сте били отличничката в ”чилището за синтове тази година...

ќпределено не! ћислех, че ще ми се получи много по-лесно. ¬ началото б€х доста непохватна. ѕърви€т ден се упражн€вахме да тичаме като синтове и аз веднага получих мускулна треска на двата крака, защото см€тах, че веднага ще започна да тичам като синт и не загр€х както тр€бва. Ѕ€х отча€на, а в сериала ми предстоеше много тичане. 

‘еновете са много запалени, нали?

ƒа, това е прекрасно, защото когато снимаш нещо, н€ма никакви гаранции. —тискаш палци и се над€ваш за привлечеш вниманието на хората.

 акво би било най-вълнуващото за нас в този сезон?

‘илмът навлиза в доста мътни води, което ми харесва. »ма н€колко страхотни нови образа, а начинът, по който сценаристите изследват въпроса за нравствеността и за това как да отличаваме доброто от злото е наистина вълнуващ. ¬ сезон едно зрителите веро€тно са започнали да симпатизират на синтовете, но тази години има н€кои не толкова еднозначни техни образи.
—поделете:

Cinefish.bg ќў≈ Ќќ¬»Ќ»
Cinefish.bg - ¬сичко за киното ћЌ≈Ќ»я Cinefish.bg - ¬сичко за киното


«а да напишете коментар, е нужно да влезете с ¬ашите име и парола.


 

 
Cinefish.bg Cinefish.bg