Cinefish.bg
Cinefish.bg Cinefish.bg
 
Ќачало ї

Ќовини

ї

»нтервюта »нтервю с јлекс ќ'Ћафлин от сериала "’авай 5-0"

»нтервю с јлекс ќ'Ћафлин от сериала ’авай 5-0
»нтервю с јлекс ќ'Ћафлин от сериала "’авай 5-0"
Cinefish.bg

»нтервюта
»нтервю с јлекс ќ'Ћафлин от сериала "’авай 5-0"

27.01.2011, 13:36  |   ¬ид€на: 11781  |   синефиш.бг  |   »Ќ“≈–¬ё“ј
 акво предизвика първоначални€т ти интерес към участието в съвременната екранизаци€ на "’авай 5-0"?

»нтервю с јлекс ќ'Ћафлин от сериала "’авай 5-0"јлекс ќ'Ћафлин: —ценари€т. ѕрочетох пилотни€ сценарий, написан от ѕитър Ћенков и той беше отличен. Ѕеше един от или може би най-добри€т пилотен сценарий, който съм чел, и не знам, просто...  огато прочетеш даден сценарий, или знаеш какво да правиш с геро€ моментално, или не. ј аз просто знаех какво ще прав€ с ћакгарет.

√ледал ли си оригинала, така че да се почувстваш свързан с него?


јлекс ќ'Ћафлин: Ќе. «наех за какво става въпрос, като всички останали, и имах н€какви смътни спомени от времето, когато б€х - защото б€х много малък. ћисл€, че съм бил на около четири годинки, когато го свалиха от екран. ƒоста време е минало оттогава. –азбира се, повтар€ли са го през годините, но това е стара телевизи€ - шоуто е един страхотен стар сериал, но това е стара телевизи€. Ќе е за моето поколение. Ќе само сами€т сериал, но и телевизи€та по онова време - била е доста различна. Ќещата са били н€как стилизирани и преувеличени. јктьорското изкуство е било различно, разбирате ли? “ака че  сега не само стилът на игра е много различен, но имаме и технологи€, ко€то ни позвол€ва да правим много повече и да показваме много повече на екрана.

 акво различава "’авай 5-0" от останалите теливизионни сериали, в които си играл?


јќ: »грал съм в "ўитът", но той вървеше по кабелните, а кабелната телевизи€ и мрежата са много различни. »грал съм вампир, кардиохирург, а сега игра€ офицер от флота, така че ролите са доста различни. —амото шоу обаче е, не знам... Ќе мисл€, че н€кога преди съм попадал в толкова добре балансиран сериал. »мам усещането, че по отношение на героите, криминалните елементи, комеди€та, екшъна, не само че "’авай 5-0" се отличава от останалите сериали, в които съм играл, но се отличава и от всичко останало, което върви по телевизи€та; в смисъл, че той е наистина добре балансиран, много е вълнуващ, в него има по нещо за всекиго.

ћожеш ли да ни разкажеш повече за динамичните, но и напрегнати отношени€ между —тив ћакгарет и ƒано ”ил€мс?

јќ: ƒа, това са двама мъже, които са нещо като странна двойка, но в същото време във връзката им има нещо много близко. “е са почти като брат€. —рещат се, почти веднага се сбиват, но освен това между т€х има и взаимно уважение, което се про€в€ва много бързо, защото и двамата разбират, че други€т може да държи на своето. » двамата разбират, че други€т има много €сно изразена индивидуалност и е много фокусиран и естествен. “ези двамата посто€нно се дразн€т, между т€х има нещо като братска игра, това го вид€х написано в едно интервю и много точно описва отношени€та между т€х. ћежду т€х наистина има силна връзка, ко€то ту се по€в€ва, ту изчезва, но освен това те се допълват идеално в смисъл, че могат да довършват изречени€та си, което означава, че чувстват взаимно мислите си. “ова е много важно за полицейската работа. “е си паз€т гърбовете и сега, след дванайсет епизода, започваме да виждаме тази връзка, формираща се между т€х.

ѕочувства ли напрежение, когато те поканиха да играеш един емблематичен и толкова обичан герой като —тив?

јлекс ќ'Ћафлин, ƒаниъл ƒей  им, —кот  аанјќ: Ќе, не бих казал. ћисл€, че в миналото съм чувствал много по-гол€мо напрежение, когато съм играл истински герои на хора, които наистина съществуват, разбирате ли? ≈, като се замисл€, може би усещам малък натиск, особено от поколението на баща ми. »ма много фенове; сериалът е бил много успешен, а и ƒжак Ћорд - има паметници на този човек тук на острова. “ой е бил боготворен. Ќо това е нов сериал и аз игра€ нови€ —тив ћакгарет. »гра€ го за моето поколение и за поколението на баща ми и работата ми като актьор е да бъда верен на сценари€, който ми е даден, затова и именно това прав€. —ъс сигурност не съм правил препратки - нито един от източниците не е работа на ƒжак Ћорд. ќнова, което е важно за мен, независимо какво прав€, онова, което е важно за мен в случа€ - защото сериалът е бил толкова попул€рен и се е задържал толкова дълго време и толкова много хора са го гледали - та за мен е важно да не се връщам назад и да не гледам старите неща, защото не искам нищо от онова, което прав€ в момента да бъде повли€но от работата на друг артист.

”частвал си както в телевизионни, така и в кино продукции.  аква е разликата между двата вида медии и имаш ли предпочитани€?

јќ: ѕредпочитам филмите. ћного повече ми харесва да работ€ във филми. ћного съм щастлив, че изобщо работ€, но телевизи€та е - не знам. ћного хора работ€т в телевизи€та, но мо€т опит в телевизи€та с ц€лото това натоварване - всичко се случва толкова бързо и тр€бва да имаш определени умени€, за да се справиш и да запазиш баланса и и истината в истори€та до кра€. ќсвен това, аз не съм от типа актьори, които могат просто да прегледат сценари€ по диагонал, така че ми отнема още повече работа да достигна до истината всеки ден при бързите темпове на телевизи€та. ѕри филмите, на ден се минават по две или три страници. ¬ телевизи€та бро€т им може да достигне 10 или дори 12. —ами€т обем на работа може да е ужасно гол€м. ћисл€, че основното нещо е времето. јко има проблем със сценари€ или на снимачната площадка, дори и нещата да изглеждат добре на харти€, ти си там и камерите работ€т и си казвате: "Ѕоже, има проблем в сцената, тр€бва да  го решим." Ќ€маш лукса да разполагаш с време, докато когато снимаш филм можеш да отделиш ц€л един ден за тази сцена - да € правиш отзад напред, да € превърташ напред, да € промен€ш - в телевизи€та за това имаш 20 минути. “ака че, да, мисл€, че най-трудното нещо в телевизи€та е да запазиш истината, целостта на работата и целостта на героите, а най-лесното нещо е да прибегнеш към класически€ подход, който е лесен, но и нечестен, но аз просто не мога да го приема. Ќе искам. јко тр€бва да го прав€, по-скоро бих се хванал с друга работа.

јлекс ќ'Ћафлин, ƒаниъл ƒей  им, —кот  аан

 ои са предизвикателствата да снимаш сериал на ’авай, който според н€кои хора е отдалечен остров?

јќ: јми, на първо м€сто си далеч от дома, където и да е той, защото си насред океана. ќт шест години живе€ в Ћос јнджелис, така че за мен мо€т дом е там. “ова е домът ми от шест години, а сърцето ми е в јвстрали€. —ега съм по средата между двете, така че основното предизвикателство беше да се аклиматизирам тук и просто да се опитам да се срещам с хора и да се установ€ тук. Ћогистично обаче, за този среиал, "’авай 5-0", понеже снимаме на ’аваите, предизвикателствата не са толкова големи. —трахотно е, защото островът играе рол€та на пети€ герой в сериала и той е тук; той е малък остров и можем да снимаме колкото си поискаме от него. Ћесно е да се придвижваш. »ма н€кои трудности, като например, че ограничението за скоростта е 25. Ќужна е една минута, за да се премести ц€ла компани€, завал€ва внезапно и човек тр€бва да е подготвен за това. јз лично работ€ с военни ботуши и панталони през ц€лото време и изпълн€вам много каскадьорски номера. ћного от работата ми е на плажа, на меки€ п€сък под горещото слънце. »ма много физически предизвикателства, работата е много изтощителна физически. ≈динственото друго нещо, за което се сещам на прима виста е, че сме толкова далеч от континенталната част, от студиата, от продуцентите. ¬сички са много далеч.

 аква беше реакци€та ти, когато разбра, че са избрали "’авай 5-0" за пълен сезон?

јќ: Ќе б€х изненадан, защото мисл€, че той е наистина качествена телевизионна продукци€. ћисл€, че сериалът е наистина добър. Ѕ€х щастлив, наистина щастлив. Ѕ€х наистина горд със себе си, б€х наистина горд с ѕитър (Ћенков), б€х наистина горд със —кот ( аан) и √рейс (ѕарк) и ƒан (-иъл ƒей  им) и с всички, които участват, всички сценаристи и  всички участници, защото това е една борба. ¬секи, който работи в телевизи€ ще ви каже, че това е доста работа. ѕросто толкова много работа.  акто виждате, нос€ със себе си следващи€ сценарий и  тр€бва да го прочета между интервютата, защото н€мам време. ƒнес започнахме в 7 сутринта, ще работим до полунощ и това не е необичайно. “ака че една част от мен си казва: "ќ, господи, тр€бва да науча 22 такива сценари€." »ма и една част, ко€то - не че се страхува, а по-скоро изпитва опасение, просто защото работата е толкова физически изтощителна, но човек е млад само веднъж в живота. “ези възможности не се случват посто€нно, така че работ€ здраво. Ќаистина се вълнувам много - едно от нещата ,за които се притесн€вах много, когато седнах с ѕитър Ћенков, јлекс  урцман и Ћен ”айзман, които режисираха пилотни€ епизод и ми предложиха рол€та в началото, седнах с т€х и им казах: "¬ижте, онова, което не искам да прав€ е нещо обектно-неориентирано, не искам да прав€ този вид телевизи€." «ащото сме се наситили на подобен вид телевизи€. Ќе мога да направ€ нищо различно, което никой преди не е правил, така че те ме увериха, че това н€ма да се случи. ≈, има н€колко подобни момента, но в крайна сметка има много сериализирани истории в ц€лото шоу. ѕредстои гол€мо развитие на георите и това ме вълнува, защото аз съм актьор, мо€та работа е да бъда герой.   

«ащо ти лично мислиш, че сериалът се приема добре от международната аудитори€?

јќ: ћисл€, че той е един много добре балансиран сериал. ѕри мен идват момичета, хора, които са женени и хетеросексуални мъже, хора от гей обществото, по-възрастни жени, вс€какви хора, които ми казват: "ќбожавам сериала". “ова е признание за сами€ сериал и за онова, което  правим заедно; за резултатите от работата ни. “ова е един добър, балансиран сериал и в него има по нещо за всекиго. ќсобено за хора, които живе€т на по-студени места - сериалът се излъчва по места, където има студени зими, по цели€ св€т. ¬еднъж седмично, те имат възможност да бъдат в ’авай и да гледат секси хора по бански. ’авай е толкова красиво, специално м€сто и възможността да го посещаваш веднъж седмично е нещо, което се харесва на хората.

—поделете:

Cinefish.bg ќў≈ Ќќ¬»Ќ»
Cinefish.bg - ¬сичко за киното ћЌ≈Ќ»я Cinefish.bg - ¬сичко за киното

1  оментара подреди по:  нови  стари  рейтинг 
 
juliaz Ќеутрално
1 27.01.2011, 02:40
ќценка: 1
3 гласа

»згледах му вече една сери€ на това сериалче. јлекс добре се справ€ и ако има успех сериалът може да направи добра кариера, като ƒон ƒжонсън с "ћа€ми вайс". ќбщо взето полицейските сериали се харесват и са чудесен трамплин към по-звездна кариера в ’олувуд.

 
 

«а да напишете коментар, е нужно да влезете с ¬ашите име и парола.


 

ѕќѕ”Ћя–Ќ» ‘»Ћћ» ƒЌ≈— ѕќѕ”Ћя–Ќ» ‘»Ћћ» ƒЌ≈— ѕќѕ”Ћя–Ќ» ‘»Ћћ» ƒЌ≈—
 
Cinefish.bg Cinefish.bg