Cinefish.bg Cinefish.bg
 
Ќачало ї ‘илми ї

»новативни решени€ за справ€не с разхищението на храна

»новативни решени€ за справ€не с разхищението на храна

Microsoft Food Waste 2021
—поделете:  
«ј ‘»Ћћј √јЋ≈–»я “–≈…ЋЏ–» ј “Џќ–»“≈ » ≈ »ѕј Ќќ¬»Ќ» ќў≈ «ј ‘»Ћћј ћЌ≈Ќ»я
 

—истемата Microsoft Cloud for Retail е само едно от нововъведени€та, които имат за цел да подпомогнат търговците на дребно и компаниите в посока устойчиво развитие

—лед като ≈вропейски€т парламент подписа водещи€ си план „ќт фермата до вилицата“ и събити€ от типа на „—ветовни€ ден на храната“ набират все по-гол€ма попул€рност, темата за разхищението на храни се превръща в приоритет за все повече потребители и търговци. —лед  онференци€та на ќќЌ за изменението на климата (COP26), връзката между разхищението на храни и изменението на климата е по-силна от вс€кога. ≈кспертите се обедин€ват около мнението, че темата за разхищението на храни тр€бва да е част от темата за компенсирането на въглеродните емисии.

„ огато светът е изправен пред проблема с изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и изчерпването на природните ресурси, устойчивостта придобива двойно по-гол€мо значение за хранителните компании. ћаржовете за устойчивост се свиват бързо и застрашават нетни€ доход на производителите на храни, дистрибуторите и търговците на дребно. —ъщевременно устойчивостта е това, което определ€ техни€ социален лиценз за работа“ посочва ћарта јнтонели, ръководител звено „Ќаучни изследван舓 във ‘ондаци€ Barilla и член на експертната група, работеща по стратеги€та на ≈вропейската комиси€ – „ќт фермата до вилицата“.

—поред проучване на ќќЌ, близо 931 милиона тона храна или 17% от общата храна, достъпна за потребителите, не се консумира и отива в кошчетата за отпадъци на домакинствата, търговците на дребно, ресторантите и други. »майки предвид тези смущаващи факти, Microsoft се ангажира ежедневно да помага на търговците на дребно и компаниите, като работи рамо до рамо с т€х, в посока съвместна иноваци€ и разработка на решени€ от следващо поколение, насочени към бизнес възможности, които не търп€т отлагане. Ѕлагодарение на Microsoft Cloud for Retail, компани€та помага на своите клиенти да изград€т устойчива верига на доставки, като създава централизирана система, ко€то предостав€ многоканални данни за инвентаризаци€та в реално време. “ова се израз€ва в по-интелигентен процес на изпълнението и помага на потребителите да постигнат оптимални нива на наличност.

Microsoft е на мнение, че н€ма един единствен причинител на проблема, нито пък само едно решение.  омпани€та в€рва, че са необходими иновации във всички части на хранителната верига. ќт една страна, потребителите могат да вземат по-ефективни решени€ за това как да пазаруват и използват храната си, така че да има по-малко отпадъци в домовете им. ќт друга страна, професионалистите в сектора за търгови€ на дребно с храни могат да разгледат различните възможности, по които да използват технологиите за прослед€ване и управление на веригата на доставките на храни. ¬ажно е всички да се обедин€т, за да трансформират своите идеи и да се развиват с помощта на иновациите.

»ма много пътища, по които да се тръгне, за да се прекъсне порочни€т кръг на разхищение за храна. ƒобър пример за иновации е скандинавската компани€ за хранителни технологии – LMK Group, ко€то предостав€ комплекти за хранене – близо 1.74 милиона през 2020 г., директно до вратите на своите клиенти. »зползвайки модела за машинно обучение, разработен от Azure, LMK направиха точна прогноза за това какво биха си поръчали потребителите. “ова означава, че компани€та може да предостави на своите производители и доставчици на храни точни прогнози до 10 седмици предварително, така че те да не отглеждат реколти, които в крайна сметка н€ма да използват. ƒнес LMK имат по-малко от 1% разхищение на храни в производствени€ си процес, което е изключително ниско за сектора търгови€ на дребно с храни.

ƒруг добър пример е един от партньорите на Microsoft – Transparency-One, който работи с водещата компани€ за храни и напитки Danone, върху растежа и ускор€ването на сво€та програма за регенеративно земеделие. ѕлатформата Transparency-One използва модел за каскадно картографиране, който свързва един доставчик с друг, през всички нива на веригата на доставки. “ова означава, че Danone може да го използва, за да анализира какво вече прав€т доставчиците и да идентифицира нови възможности за прилагане на регенеративни селскостопански практики в своите партньорски ферми.

—ъщо така, турски€т търговец на дребно – Migros използва изкуствен интелект(AI), за да следи наличността на плодовете и зеленчуците на своите рафтове и да генерира сигнал за т€хното състо€ние, което означава, че храната може да се приоритизира и промотира, за да се продаде преди да се развали. ѕо подобен начин германски€т лидер в технологиите за търгови€ на дребно – Bizerba ограничи пристрастието при вземането на решени€ какво да поръча и какво да направи с препълнените рафтове. Bizerba комбинира иновативната си технологи€ за измерване със стелажните системи в магазините за търгови€ на дребно, което доведе до рафтове и пекарни на самообслужване, които са способни да след€т и провер€ват сво€та наличност, а фурните автоматично да пекат брецели, когато се изчерпат. — помощта на интернет на вещите (IOT), компани€та разчита на динамичното ценообразуване. ѕо този начин цените на продуктите от препълните рафтове могат да се намал€т в реално време, което ги прави по-привлекателни за купувачите и разбира се, намал€ разхищението на храни.

¬ крайна сметка изб€гването на разхищението на храни започва с избора на потребител€. ¬секи сам взема своето индивидуално решение, което може да се окаже важна част от съвместните усили€ на организации, търговци и лица за намал€ване на натиска върху околната среда. оментари (0)
|
 оментирай ї


∆анр: —ъбити€
2021 / 0 минути

–≈…“»Ќ√ Ќј ‘»Ћћј –≈…“»Ќ√ Ќј ‘»Ћћј –≈…“»Ќ√ Ќј ‘»Ћћј
 ритиците: Ќ€ма рецензии.
ѕотребители:
–ейтинг –ейтинг –ейтинг –ейтинг –ейтинг –ейтинг –ейтинг –ейтинг –ейтинг –ейтинг
0
√ласувай:
ћЌ≈Ќ»я


«а да напишете коментар, е нужно да влезете с ¬ашите име и парола.


»новативни решени€ за справ€не с разхищението на храна (2021)

Microsoft Food Waste
 
 

“рейлъри

 

«лато,Gold - «лато ќтгледани от вълци,Raised by Wolves - ќтгледани от вълци —иси,Sisi - —иси
ћатрицата: ¬ъзкресени€,The Matrix Resurrections - ћатрицата: ¬ъзкресени€ Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part One,Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part One - Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part One –ичър,Reacher - –ичър
”естсайдска истори€,West Side Story - ”естсайдска истори€ —рок,Time - —рок ћузикална кути€: ƒа слушаш  ени ƒжи,Music box ep 4: Listening to Kenny G - ћузикална кути€: ƒа слушаш  ени ƒжи

  1. 4.
    Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part One,Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part One - Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part OneSpider-Man: Across the Spider-Verse ... Ѕългарски трейлър
  2. 5.
    ћюнхен: Ќа ръбът на войната,Munich: The Edge of War - ћюнхен: Ќа ръбът на войнатаћюнхен: Ќа ръбът на войната “рейлър
  3. 6.
    —ирано,Cyrano - —ирано—ирано ѕърви поглед зад кадър 
Cinefish.bg Cinefish.bg
 лючови думи: бурлеска арена мол варна  |  не че съм  |  бивши  |  как да дресираме дракон  |  ален рене  |  €ж моли се и обичай  |  трент форд  |  “ой не си пада по теб филма  |  кино боецът  |  але€та на славата  |  секс и наркотици в лас вегас  |  даниъл стърн актьор  |  ричард бърги  |  елизабет пъркинс  |  робърт гийом  |  комеди€ със стив мартин  |  рос томас  |  мери пикфорд  |  точно време лондон  |  масово чудо филм