Cinefish.bg
Cinefish.bg Cinefish.bg
 
Ќачало ї

Ќовини

ї

“еми »ма ли скрита иде€ зад холивудските филми за извънземни?

»ма ли скрита иде€ зад холивудските филми за извънземни?
5
5 5 5
5
5 5 5
5
Cinefish.bg

“еми
»ма ли скрита иде€ зад холивудските филми за извънземни?

16.03.2017, 15:02  |   ¬ид€на: 1755  |   синефиш.бг  |   √ќ–≈ўј “≈ћј
≈дин от най-експлоатираните сюжети в ’оливуд е този за извънземните пришълци на «ем€та. “е са попул€рни още от ерата на черно-б€лото кино. Ќо особено след бума на спецефектите се прави по една високобюджетна продукци€ – ако не вс€ка година, поне вс€ка втора. ¬ сметките дори не влизат второкласните и треторазредни заглави€, снимани направо за домашно видео и телевизи€та.

—ъществува ли причина за тази ситуаци€?

јко има, т€ не е съвсем €сна. ƒават се различни об€снени€, основани на често противоречиви мирогледи. ¬ тази стати€ ще опитаме да разгледаме най-често срещаните, без да взимаме лично отношение.

Ќека за начало откроим три от разпространените формули, използвани в сценариите на тези филми:

 адър от римейка на Д¬ойна на световетеУ
 адър от римейка на „¬ойна на световете“

1. Ќашествениците:
„уждоземни завоеватели идват на нашата планета, за да използват нейните ресурси. «а целта или искат да покор€т човечеството,  или да го изтреб€т до крак, или да се забавл€ват и хран€т по ужасни начини с него. ќт н€кое време насам се прокрадва и иде€та, че „гостите“ всъщност са създатели или предшественици на човешката раса и направл€ват еволюци€та ни.

“ипични представители: „¬ойна на световете“ (оригинал от 1953), „ ритърсите“ (1986), „’ищникът“ (1987), „—таргейт“ (1994), „ƒен€т на независимостта“ (1996),  „ћарс атакува“ (1996), „Ѕойно поле «е숓 (2000), „—ледите“ (2002), „—кайлайн“ (2010), „ѕрометей“ (2012) и др.

 адър от Д»звънземнотоУ на —т. —пилбърг
 адър от „»звънземното“ на —т. —пилбърг

2. ѕри€телите: “е идват на «ем€та, за да предупред€т човечеството за надвиснала опасност. »ли за да ни помогнат да поемем по разумен и миролюбив път на развитие. ј на н€кои им хареса тук и зажив€ват сред нас. Ќа ’оливуд не е чужда и иде€та, че инопланет€ните могат да катастрофират на наша територи€ и да се нужда€т от съдействието ни, за да се върнат у дома. 

“ипични представители: „ƒен€т, в който «ем€та спр€“ (оригинал от 1951), „ѕланината на вещиците“ (1975), „Ѕлизки срещи от трети€ вид“ (1977), „ отка от друга планета“ (1978), „—упермен“ (1978; базиран върху дори по-старите едноименни комикси), „»звънземното“ (1982), „«везден човек“ (1984) и др.

Д—ектор 9У е сред малкото филми
„—ектор 9“ е сред малкото филми, в които извънземните не са нито нашественици, нито непременно при€тели.

3. ќсобена категори€ филми са такива, като „ онтакт“ (Contact, 1997) и „ѕърви контакт“ (The Arrival, 2016), в които не се залага нито на спецефектите, екшъна и ужасите, нито на приключенски€ дух. “е опитват да ни кажат, че срещата с разумни същества от  осмоса може да изисква не само преодол€ването на езикови и културни бариери, но и пром€на в ц€лостното ни мислене и светоусещане за пространство, време и (не)материални форми на живот.

ќсновна теза

јко обърнете внимание на годините, в които излизат гореспоменатите хитови продукции, се откро€ва следната картина. ƒо 1980-те години ’оливуд не си е представ€л чуждоземните гости като узурпатори. –азбира се, има изключени€, н€кои от т€х даже не са сред споменатите, но те потвърждават правилото. ѕо-нататък в стати€та ще дадем най-често срещаните об€снени€ за този феномен.

ѕърво об€снение: —тудената война

≈похата на филмите, в които инопланет€ните са предимно добронамерени или неутрални, съвпада с този на политическото и военно противопостав€не между —јў и ———–. ”споредно с това е протичала и надпреварата между двете суперсили за овлад€ване на орбиталното пространство.

»звестно е, че американците са се страхували от веро€тността руснаците да шпионират и пускат бомби над домовете им от космически спътници. ¬€рва се, че ’оливуд не е искал да разпростран€ва допълнителни€ страх, че освен „кръвожадните съветски военни“ н€къде горе могат да дебнат и по-далечни врагове. јко това е в€рно, об€сн€ва „при€телската“ епоха на тези филми.

ƒен€т на независимостта
¬оенните от «она 51 са участници в редица холивудски хитове, сред които и „ƒен€т на независимостта“ (на снимката).

¬торо об€снение: ѕослани€ от «она 51

ћнозина в€рват, че при –озуелски€ инцидент от средата на минали€ век е паднала лет€ща чини€. ќттогава щатските военни работели в т€сно сътрудничество с чуждоземните гости. ј тъй като е известно, че служители на ѕентагона имат пръст в холивудските сценарии, се предполага, че целта на такива филми е постепенно да подготв€т хората за официалното разкриване на междузвездните гости. ¬ противен случай цивилизаци€та и религиите щели да рухнат.

“рето об€снение: ¬ крак с попкултурата

Ќормално е изкуството да имитира живота. ј още по-обичайна практика е, когато един клон на попул€рната култура вдъхнов€ва останалите. √оре-долу от кра€ на 1980-е и началото на 1990-те години различни медии започват да попул€лизират историите на хора, твърд€щи, че са били отвлечени от „малки сиви човечета с бадемообразни очи“, които извършвали болезнени и смъртоносни експерименти над жертвите. ћоже би не е случайно, че оттогава започва и възходът на кинохитовете, в които извънземните започват да игра€т предимно отрицателна рол€.

„етвърто об€снение: Ќови€т световен ред

ќсобено попул€рна в средите на конспиративните теоретици е теори€та, че задкулисните сили, прокарващи Ќови€ световен ред, използват сюжета за извънземно нашествие, за да прокарват плановете си. » по-конкретно: ще бъде разигран сценарий с фалшиво нападение на «ем€та (реално то ще бъде извършено от арми€та със свръхсекретни летателни средства). “ова пък ще бъде използвано като повод за въвеждане на безсрочно военно положение и произтичащата от него повсеместна тирани€ на глобално равнище. ‘илмите на тази тема били средството хората да свикнат с тази мисъл като естествена и очаквана.

ѕърви контакт
»де€та, че под „извънземни“ би тр€бвало да се разбират духовни същества, беше директно загатната в „ онтакт“. ј в „ѕърви контакт“ (на снимката) това беше намекнато в сцените, където космическите кораби стават нематериални и облакообразни с ефирна структура.

ѕето об€снение:  атализиране на материализма

¬ езотеричните кръгове се шири схващането, че извънземни не съществуват. ј ако ги има, те н€мали право да се намесват пр€ко в земното развитие. «ащото силите, ръководещи еволюци€та на хората, са свръхсетивни – разум, който не живее в плът и кръв. ≈то защо се е наложил мирогледът, че историите за чуждоземни гости се контролират от земни среди, които имат интерес от материалистични интерпретации на сведени€та за ЌЋќ и разум из ц€лата ¬селена.

»злишно е да изтъкваме, че н€кои филмови студи€ на ’оливуд наистина имат финансовите средства (и може би желанието?) да канализират човешкото въображение и представите за бъдещето с акцент върху технологични€ прогрес. «а сметка на човешкото духовно усъвършенстване.

≈стествено, изброените об€снение не си противоречат. ¬сички те може би съдържат н€каква част от истината и създават обща картина за реалността.

»ван —таменов


—поделете:

Cinefish.bg ќў≈ Ќќ¬»Ќ»
Cinefish.bg - ¬сичко за киното ћЌ≈Ќ»я Cinefish.bg - ¬сичко за киното


«а да напишете коментар, е нужно да влезете с ¬ашите име и парола.


 

 
Cinefish.bg Cinefish.bg