Cinefish.bg
Cinefish.bg Cinefish.bg
 
Ќачало ї

Ќовини

ї

–ецензии ƒЏ–¬ќ“ќ Ќј ∆»¬ќ“ј

ƒЏ–¬ќ“ќ Ќј ∆»¬ќ“ј
ј всички ние като хора, ако тр€бва да запомним само с едно нещо Дƒървото на животаФ, то е призива за любов Ц любов към близките, любов към планетата, на ко€то живеем и любов към самите себе си.
Cinefish.bg

–ецензии
ƒЏ–¬ќ“ќ Ќј ∆»¬ќ“ј

30.05.2011, 11:48  |   ¬ид€на: 6132  |   синефиш.бг  |   –≈÷≈Ќ«»я
ќт јлександър –айчев

"„овекът представл€ва едно дълго изречение, написано с гол€ма любов и вдъхновение, но пълно с правописни грешки." -
…ордан –адичков

“ези думи на големи€ български писател завинаги ще останат една от най-точните дефиниции за човека като ц€ло, отраз€вайки по безупречен начин нашата същност. ƒобре е да ги припомн€ме във времена на нарастваща неграмотност и намал€ваща потребност от книжнина, за да не забрав€ме приноса на един от собствените си литературни гении за световното културно наследство.

ƒумите на –адичков с право биха намерили м€сто в откриващите надписи към пресни€ носител на «латна палма от фестивала в  ан „ƒървото на живота”, защото филмът разглежда именно човека като ц€ло и през призмата на едно американско семейство ни показва както любовта, ко€то ни води на този св€т, така и недостатъците, които ни отдалечават от чистата й форма всеки един ден по път€ към кра€ на земни€ си път.


¬ключването на звезда от ранга на Ѕрад ѕит в главната рол€ е очевиден опит за попул€ризиране на продукци€та,

ќще в началото тр€бва да подчертаем, че „ƒървото на живота” не е филм в традиционни€ смисъл на думата. „ƒървото на живота” е послание за състо€нието на човешката раса от момента на нейното зараждане до ден днешен, и за поколени€ напред, до евентуални€ край на света какъвто го познаваме. «ащото независимо от неспирната еволюци€, технологични€ прогрес, световни войни, скок в космически проучвани€, културни революции и абсолютно всичко останало, за което се сетите, в основата на оцел€ването ни като осъзнат и най-висш биологичен вид на планетата е любовта, ко€то ни сближава, сплот€ва в семейства, кара ни да протегнем ръка и да докоснем друго човешко същество, за да продължим кръговрата на живота.

≈нигматични€т режисьор “ерънс ћалик избира да нарисува своето филмово платно като контраст между интимната истори€ на едно семейство, преминаващо през трудностите на живота, и сътворението на света, което е предадено по начин, достоен за гол€м екран и маги€та на седмото изкуство. —амото начало на истори€та ни сблъсква със смъртта, ко€то е единствено необратима на този св€т, за да се разгърне впоследствие пред очите ни една картина на нарастващо отчуждение и всепоглъщаща студенина, които все повече хора твърде късно си дават сметка са във вреда на всички ни и този, който до един момент се мисли за победител, в следващи€ се оказва горчиво загубил най-ценното – красотата и любовта в живота.

Дƒървото на животаФ пристига в Ѕългари€ в момент, в който официално изнесени данни сочат, че за последните н€колко години в страната ни има 673 успешни опита за самоубийства.
„ƒървото на живота” пристига в Ѕългари€ в момент, в който официално изнесени данни сочат, че за последните н€колко години в страната ни има 673 успешни опита за самоубийства. ј опитите като ц€ло са 1600. “ази цифра идва внезапно и стр€скащо, защото за разлика от традиционната статистика за войната по пътищата, то новини за самоубийства като че ли ни биват спестени в ежедневни€ информационен поток. ¬ този момент тр€бва да се замислим каква част от тези посегателства върху собствени€ живот са резултат от липсата на разбирателство, липсата на любов и липсата на една-единствена протегната ръка, ко€то може да те извади от най-тъмната дупка на житейски€ друм. » не са ли много повече тези деца, които лишени от нужното внимание и любов, израстват като объркани човешки същества, които хаосът в мислите и емоциите им ги тласка към крайности и безпричинна агреси€. ј възрастните, вместо да им освет€ват правилната посока, често сами € губ€т, а с не€ и сво€та същност, и започват да се идентифицират със сво€та работа и неодушевените си материални притежани€. ƒобре е, че филми като „ƒървото на живота” ни припомн€т, че красотата е около и вътре в нас и не тр€бва да се остав€ме да загубим всичко останало, за да осъзнаем, че сме загубили доверието и любовта на ближните си, за които единствено тр€бва да се борим най-пламенно. „ƒървото на живота” същевременно ни обръща внимание, че не винаги добрите хора получават любовта, ко€то заслужават и не винаги те наджив€ват останалите, които нарушават човешки€ мир и хармони€ със заобикал€щата ни вселена. » въпреки това истински добри€т човек никога не би изменил на себе си, дори и да вижда, че съдбата е несправедлива.

„ƒървото на живота” отдел€ огромно внимание върху връзката между човека и Ѕог, постав€йки централните персонажи в ситуаци€ на посто€нно допитване до неведомата сила, сътворила света и нас според христи€нската религи€. ясно е желанието на ћалик да покаже нашата незначителност на фона протичащите във вселената от хил€долети€ процеси и да изтъкне колко дребнави са и най-големите ни пориви към мимолетно земно самоизтъкване, но посто€нно натрапваното присъствие на Ѕог във филмови€ разказ може да дойде в повече на тези зрители, които не са много или изобщо религиозни. “ворческата иде€ можеше да бъде реализирана и без изобщо да бъде вкарвано божествено присъствие в разказа. „удесната визуализаци€ на сътворението на света и последвалите еволюционни процеси, придружена с композициите на јлександър ƒеспла, е повече от въздействаща комбинаци€, ко€то сама по себе си може да накара всеки нормален човек да си направи равносметка на собствени€ живот и да опита да внесе необходимите промени преди да е изчезнал като прашинка, носена от в€търа на вечността.

«а съжаление мащабните идеи на ћалик отново са приели прекалено дълга и мудно разгръщаща се форма, ко€то има опасност да загуби гол€ма част от зрителите си н€къде по път€ към финалните надписи и собствената равносметка. ¬секи творец разбира се е свободен да се израз€ва по единствени€ начин, който счита за близък до сърцето му, но ћалик твори твърде лирично и абстрактно за възпри€ти€та на съвременни€ човек и рискува „ƒървото на живота” да се превърне в поредната му творба, ко€то е гледана от тесен кръг елитарна и профилирана публика.

¬ключването на звезда от ранга на Ѕрад ѕит в главната рол€ е очевиден опит за попул€ризиране на продукци€та, ко€то иначе едва ли щеше да получи вниманието, което медиите й отдел€т в насто€щи€ момент. ѕит отдавна вече не е просто хубавото момче на ’оливуд и за пореден път се доказва като един от най-добрите актьори в света, изграждайки противоречиви€ образ на баща, разкъсван между собствената си гордост и суета и желанието да бъде обичан и почитан от трите си деца. » въпреки това рол€та му в „ƒървото на живота” е далеч от най-запомн€щите се екранни образи на актьора, който има опит с участието във филми, които разсъждават върху смисъла на живота и ни показват колко преходно е всичко, за да отдел€ме прекалено внимание на незначителното, докато истински важното ни подминава. Ќай-пресни€т такъв пример е „—транни€т случай с Ѕенджамин Ѕътън”, който е с цели 30 минути по-дълъг от насто€щата премиера, но въпреки това усп€ва да разкаже по изключително увлекателен начин една истори€ за силата на човешки€ дух, ко€то може да ни изведе извън физическите рамки на собственото ни т€ло и да ни покаже, че често маги€та на живота остава скрита за мнозина, които не зна€т как да € намер€т. ј щастливците, които не спират да търс€т, да се удивл€ват и да обичат истински никога не биха могли да остаре€т, защото духът им остава млад дори и в смъртта.

ƒобав€нето на името на Ўон ѕен към екипа на филма е също чисто маркетингов трикƒобав€нето на името на Ўон ѕен към екипа на филма е също чисто маркетингов трик, тъй като незаслужено титуловащи€т се като двукратен носител на ќскар актьор има нищожно екранно време в сюжетна лини€, ко€то само допълнително утежн€ва възприемането на истори€та.

»нтересно е как продуцентите на филма не са сграбчили възможността да представ€т дългите сцени със сътворението на света в така модни€ 3D формат, който обещава да не подмине дори класики като „¬елики€т √етсби.” ¬изи€та би била подход€ща дори за огромни€ Imax екран и е н€какси осакатена при показ на нормален такъв. ƒори сцените от живота на едно обикновено семейство, заснети от брил€нтни€ както винаги ≈манюел Ћюбецки („—лийпи ’олоу”, „ƒецата на хората”) биха изглеждали по-впечатл€ващи на по-гол€м екран заради зар€да, който филма носи.

¬ъпреки всички възможни недостатъци „ƒървото на живота” си остава амбициозно начинание без аналог в седмичната програма на мултиплексите, които ни заливат основно с повърхностни забавлени€, предназначени за консумаци€ с пуканки и кола. «абележително е, че филмът излиза едновременно и в Ѕългари€ заедно със световната си премиера и то на повече екрани отколкото в —јў (колкото и неверо€тно да звучи това). ’убаво е когато родните киноразпространители про€в€ват желание да рискуват със закупуването на подобен род продукции, защото в противен случай ще останем съвсем без възможност да стимулираме мозъчните си гънки. ƒруг въпрос е колко хора с подобни потребности са останали в родната ни Ѕългари€ и колко от т€х могат да си позвол€т удоволствието от посещение на кинопрожекци€. ¬реме е държавата да осъзнае, че дори да си отраз€л клона, на който седиш, никога не е твърде късно да посадиш ново дърво, което да хвърл€ с€нката си в бъдещето на идните поколени€. «ащото културата е истинското мерило за величието на един народ и универсално средство за комуникаци€, което не тр€бва да губим въпреки тежката политическа и икономическа ситуаци€ в страната.

ј всички ние като хора, ако тр€бва да запомним само с едно нещо „ƒървото на живота”, то е призива за любов – любов към близките, любов към планетата, на ко€то живеем и любов към самите себе си. «ащото само този, който е обичал искрено и силно, може да за€ви, че е жив€л истински.


—поделете:

Cinefish.bg ќў≈ Ќќ¬»Ќ»
Cinefish.bg - ¬сичко за киното ћЌ≈Ќ»я Cinefish.bg - ¬сичко за киното

14  оментара подреди по:  нови  стари  рейтинг 
 
viktor94 Ќеутрално
1 20.06.2011, 04:52
ќценка: -1
1 гласа

Arlandria,здравей в сайта на ƒругото кино има една много добра стати€ за филма http://drugotokino.bg/content/drvoto-na- zhivota?tid=13 и в сайта на http://cinebum.eu/ също там автор на рецензи€та е –озали€ ƒимитрова.«а да не ме обвин€т пак че съм псевдо интелектуалец,както ми се случи тук,аз ти ги препоръчвам да ги прочетеш.

 
 
 
Arlandria ќтрицателно
2 19.06.2011, 06:16
ќценка: -1
1 гласа

ѕоредната абсурдна рецензи€! —ъжал€вам, че не се стърп€х и погледнах какво е писал —ашо и че сега пиша този коментар, но се чувствам предизвикан н€как да защит€ добри€ вкус. ќчевидно той (—ашо) се е захванал с нещо по-гол€мо от главата му, но какво да се прави? —айтът, който произнесе "Sucker Punch: »змислен св€т" за модерно произведение на изкустовто, този път иам наглостта да "анализира" филм на “ерънс ћалик без да се замисл€ колко ужасно може да се изложи. ј излага се той и то доволно. Ѕезпочвените разсъждени€ за това, че филма е за връзката между човек и бог и критиките, срещу "посто€нно натрапваното присъствие на Ѕог във филмови€ разказ", за самоубийствата в Ѕългари€ Ц много от т€х, струва ми се, породени от отча€нието, което подобно невежество предизвиква у хората, Ц за това как ли пък продуцентите на са се сетили Ц и колко похвално било това Ц да направ€т филма в IMAX формат, както и че Ѕрад ѕит бил взет, само за да "попул€ризира продукци€та" Ц това само по себе си може да разсмее всеки човек, който разбира от кино Ц и критикте към Ўон ѕен говор€т за абсолютно непознаване и/или неразбиране на филмите на ћалик, а и на киното като ц€ло, което граничи с коментар в Zamunda.NET.

∆алка истори€. —ъжал€вам, че го казвам, но наистина Ц какво си мислите като публикувате подобни неща? » отново, това не е обида директно към —ашо и неговото изтънчено, достойно за уважение същество (без сарказъм), а просто моето скромно мнение, че ще бъде по-добре той да не се занимава с неща, от които очевидно не разбира.

"Is that okay?"

 
 
 
netfocus
1 19.06.2011, 10:35
ќценка: 0
0 гласа

»звин€вай, но нищо не разбрах.  аква е тво€та теза? ¬ сайта можеш да откриеш различни рецензии написани от различни автори.

“е не израз€ват политиката на сайта а мнението на един или друг автор.

»скам да разбера какво ти мислиш за филма.

 
 
 
viktor94 Ќеутрално
3 07.06.2011, 05:26
ќценка: 0
2 гласа

≈ н€мах желание да те подразн€,и нищо не ти пробутвам по-нормално би било ако ти препоръчваш нещо на по-младите от теб.Ќе бъди такъв сноб,Ќа мен "Ѕързи и €ростни " ми хареса,но пон€кога човек има нужда,поне при мен е така да гледа и нещо по-смислено.ј колкото до репертоара ми,"вкарвам" по нещо което ми харесва.

 
 
 
viktor94 Ќеутрално
4 07.06.2011, 04:17
ќценка: 0
2 гласа

«абавно ми е с тази думичка "изкъртиха" но не само бокс офиса,но и мозъците на хората,съгласен съм с The Inform,че мислещите хора в Ѕългари€ са на изчезване,след като прочетох изказването на NETFOCUS ,но не го разбрах гледал ли е филма и как му се е отразило нещо което не прилича на "Ѕързи и €ростни" и " арибски пирати",но доколкото разбирам от неговите писани€ €вно и филма "Ѕаклава" не е гледал или "»зточни пиеси"

 
 
 
netfocus
1 07.06.2011, 05:16
ќценка: -1
1 гласа

“ук говорим за статуквото на Ѕ√ пазара а не за мо€ вкус.

Ќе ми пробутвай тези псевдо-интелектуални коментари.

ясно разбрахме за "Ѕаклава". ¬карай в репертоара си и нови филми.

 
 
 
netfocus Ќеутрално
5 07.06.2011, 03:37
ќценка: -1
1 гласа

“о се вид€ кои филми пълн€т кината.

“ќ–, ѕ»–ј“»“≈ и ЅЏ–«» » я–ќ—“Ќ».

» трите филма изкъртиха бокс офиса.

’аресват се и 3D анимации, както и добре направени Ѕ√ филми.

“ова...

 
 
 
viktor94 Ќеутрално
6 07.06.2011, 11:00
ќценка: 0
2 гласа

ƒа не би да сте на състезание,какво значи да издържиш?’убаво е да си пораздвижите малко мозъците,а не да излизате с напълно празни глави от н€ко€ прожекци€ на силно рекламиран комерсиален филм.ѕък и у нас в Ѕългари€ все пак има и мислещи хора, които ще гледат филма, който казано на ваш жаргон не е нужно да кърти бокс офиса нали?ѕростичко е, че всеки може да открие по нещо за себе си и хората които обича в тази истори€.

 
 
 
The Inform...
1 07.06.2011, 03:10
ќценка: 0
2 гласа

«а съжаление по резултатите си пролича, че вече в Ѕългари€ н€ма достатъчно мислещи хора. ¬ същото време " арибски пирати 4" чупи рекорди. Ќе казвам, че филм като "ƒървото на живота" тр€бва да се гледа колкото гол€м холивудски блокбастър, но с подобни ниски резултати дистрибуторите н€ма да имат интерес да вкарват подобни фестивално ориентирани заглави€.

 
 
 
alekspasov
1 07.06.2011, 03:27
ќценка: 1
1 гласа

≈ми то с тези цени на билетите и културата на обществото ни да си свал€ филмите, а не да ги гледа на кино, н€ма как да стане. Ќо това не е проблем само при нас, просто при нас повече се усеща, защото пазарът като ц€ло е по-малък.

 
 
 
netfocus Ќеутрално
7 30.05.2011, 12:59
ќценка: 0
0 гласа

ще го гледам уикенда и да видим дали ще го издържа

 
 
 
alekspasov
1 30.05.2011, 03:08
ќценка: 1
1 гласа

ти ще го издържиш, ама по-гол€ма част от българската публика н€ма

 
 
 
netfocus
1 30.05.2011, 04:26
ќценка: 0
0 гласа

 
 
 
The Inform...
1 30.05.2011, 04:46
ќценка: 1
1 гласа

“о номера е, че не само н€ма да го издържи, ами сигурно и въобще н€ма да си направи труда да влезе да го гледа. » това не важи само за българската публика. ѕросто филмът си е предимно за фестивален показ, а не за мейнстрийм дистрибуци€ в конкуренци€ с пирати, махмурлии и вс€какви други герои на нашето време.

 
 

«а да напишете коментар, е нужно да влезете с ¬ашите име и парола.


 

 
Cinefish.bg Cinefish.bg