:   |   3  |     |    |     |     |     |     |     |    |  koga hte 5  |     |     |     |     |     |     |   2  |     |