:   |     |     |     |     |     |     |   1986  |     |     |     |  koga hte 5  |     |     |     |     |     |     |     |