:   |  .  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  koga hte 5  |     |     |     |     |     |     |     |